I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Når vi ikke er den beste versjonen av oss selv

Jo mer krevende omsorgsoppgaver vi har hjemme, dess dårligere tåler vi små og store konflikter på jobb. Utslitthet og stress kan komme til uttrykk på mange ulike måter, og påvirke hvordan vi klarer å forholde oss til og samarbeide med menneskene rundt oss.
Marianne:

Fikk du sett på den rapporten jeg la på pulten din på fredag?

Chat_odd_02
Kristin:

Er du klar over hvor travelt jeg har hatt det?!

Chat_even_02

Eh... nei? Jeg trodde ikke at vi hadde noen store prosjekter på gang for tiden.

Chat_odd_02

Noen av oss har faktisk et liv utenom jobben.

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan sikrer vi at pårørende på vår arbeidsplass får tilstrekkelig tilrettelegging?
  • Hvilke verdier skal ligge til grunn for hvordan vi møter ansatte som er pårørende?
  • Hvilken kultur har vi for å ivareta medarbeidere i krevende pårørendesituasjoner?
  • Hvordan kan kolleger gi støtte når pårørenderollen påvirker oss på jobb? 
  • På hvilke måter gir du ros og anerkjennelse til kollegaer?
Opprinnelig publisert: 1. juni 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut