I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Det viktige første møtet med pårørende

Det behøver ikke være krevende eller vanskelig for fagpersoner å få til et godt møte med pårørende hvor de føler seg sett, hørt og likeverdige. For hvordan ville du selv blitt møtt som pårørende?
Godt%20m%C3%B8te
Case
Kroppsspråkets betydning
maximize-2
Case
Handling bak gode ord?
maximize-2

Hvordan få til et godt møte med de pårørende

Reflekter over hvordan du selv ville ønske å bli møtt som pårørende. Dette kan hjelpe deg til å tre ut av rollen som fagperson og møte de pårørende på en inkluderende likeverdig måte. Ved å møte dem som fagperson og medmenneske, på deres premisser, legger du til rette for tillit med de pårørende. Det å møte forståelse og empati gjør at vi ikke føler oss så alene, og kan tilrettelegge for en god arbeidsfordeling mellom pårørende og helsetjenesten. 

Å høre til, oppleve støtte og anerkjennelse er et grunnleggende behov for alle mennesker. Tilhørighet og tilknytning til andre mennesker er derfor blant de aller viktigste faktorene som fremmer helse, livskvalitet og livsmestring.

En inviterende tilnærming og et bevisst forhold til eget kroppsspråk kan bidra til et godt utgangspunkt for samtalen.

 

Vi kan ikke møte et annet menneske uten å holde noe av dets liv i våre hender.
Knud Løgstrup «Den etiske fordring»


Praktiske forberedelser

Mange opplever stort arbeidspress og kan finne det vanskelig å sette av tid og ressurser til pårørendeivaretakelse. Men tilbudet om noe så enkelt som en kopp kaffe, kan utgjøre en forskjell i en vanskelig pårørendesituasjon.

Å sørge for gode rammer når vi skal ha en pårørendesamtale, kan bidra til at pårørende føler seg sett og møtt. Dette kan f.eks. handle om å forberede rommet dere skal sitte i, koke kaffe og sette frem kopper. 

Å bruke navnene på dem du møter, spesielt barn, gjør at de føler at du vil bli kjent med dem.

Mobiler, permer og papirer kan skape en visuell barriere mellom deg og pårørende. Det kan være lurt å tenke på hvor i rommet du setter deg. Dette kan hjelpe deg å fremstå nærværende og til stede i kontakten.


Gode rammer på systemnivå

Som med alt annet, er det viktig å forankre god praksis i ledelsen. Helsepersonell har en lovfestet plikt til å informere og involvere pårørende i behandlingsforløpet.

Et godt tiltak for fagpersoners mulighet til diskusjon og læring, kan være å sette av tid til kollegaveiledning, og ellers stimulere til en kultur som gir rom til allmenn refleksjon rundt viktige tema.

Noen gode spørsmål og punkter i møte med pårørende

  • Hva er viktig for deg?
  • Er det noe du som pårørende kunne tenke deg å bidra med?
  • Er det noe viktig vi bør vite om?
  • Identifisere eventuelle barn eller søsken som pårørende
  • Info om tjenesten og tilbud til pårørende som finnes i kommunen
  • Plan for kontakten fremover
  • Viktig kontaktinformasjon
  • Evaluering og plan for neste møte
Opprinnelig publisert: 29. november 2023

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret


Kilder: BarnsBeste, Pårørendeveilederen, helsepersonelloven

Var dette nyttig?

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut