I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Pårørende og seksuell helse

Å være pårørende berører mange sider av livet, også den seksuelle helsen. Årsakene er ofte sammensatte. Å unne seg å kjenne på lyst og glede i en tilværelse hvor noen er alvorlig syk kan også være vanskelig og forbundet med skam og skyld.
michael-prewett-CrbI6xF1vtA-unsplash%20copy
Case
Å være kjæreste og pleier
maximize-2
Case
Når sykdom fører til hyperseksualitet
maximize-2
Case
Å være foreldre og kjærester
maximize-2
Å være pårørende preger hverdagen til mange mennesker, også den seksuelle helsen. Ofte vil ikke dette være et tema de tar opp på eget initiativ. Noen ganger fordi utfordringene i hverdagen er så tunge at seksualitet, og problemer knyttet til seksuell helse, ikke kommer opp i bevisstheten. Andre ganger fordi temaet er tabubelagt, eller det kjennes utrygt å ta opp. 

Seksuell helse handler om fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt velvære knyttet til seksualitet. I seksualitet inkluderes kjønnsidentitet, seksuell orientering, erotikk, nytelse, glede, ømhet, begjær, intimitet og reproduksjon. Seksualitet angår mennesker i alle aldre og livssituasjoner, og omfatter fysiske, psykiske, åndelige, sosiale og kulturelle sider av det å være menneske. Seksuell helse er en viktig del av den totale helsen vår, og når den er god fremmer den livskvalitet gjennom hele livet.  

Skam og skuffelse, frykt, uønsket graviditet, abort og seksuelt overførbare sykdommer er blant utfordringene knyttet til seksuell helse. Sykdom, slitenhet eller funksjonssvikt, vanskelig kommunikasjon og ulike forventninger og behov er andre.


Ditt bidrag til pårørendesamtalen

Når man er en fagperson som skal støtte pårørende, kan det ikke forventes at man skal ha samme kompetanse som en utdannet sexolog. For pårørende kan det være god støtte i en samtalepartner som tør, og vil, snakke om seksuell helse.

Å oppleve seg møtt, anerkjent og forstått er en god start. I tillegg kan man som fagperson bidra til at pårørende får den informasjonen de trenger. Det kan være godt å få vite at det er vanlig å ha utfordringer knyttet til seksuell helse. Det er også naturlig å kjenne på sorg, savn eller frustrasjon knyttet til endring eller bortfall av glede, lyst, krefter eller funksjon. Det er godt å få informasjon om at det ofte finnes hjelp å få. 

Å snakke om seksuell helse med pårørende, handler først og fremst om å tørre å gjøre det. Pårørende trenger ikke nødvendigvis en ekspert. De trenger noen som sammen med dem kan sette ord på følelser og situasjoner. Ofte vil det kjennes som en lettelse bare å si ting høyt. For å få til det, må man som fag- eller støtteperson ikke være redd for å snakke om seksuell helse og klare å møte den andre med respekt og åpenhet. 

I samtaler med pårørende, er det mange måter å komme inn på temaet seksuell helse på. Det er ingen riktig eller gal måte å gjøre det på, så lenge den preges av respekt og åpenhet. Seksuell helse er et tema det kan være vanskelig for pårørende selv å ta opp, og det kan være fint å ha noen innganger.

Noen innganger til samtaler om seksuell helse:

 • Hva slags nærhet trenger du i hverdagen? 
 • Hva kjenner du/tenker du hvis jeg sier fysisk kontakt eller berøring? 
 • Hva oppleves som omsorg for deg, og hva trenger du? 
 • Når kjenner du glede i relasjonen til din partner (hvis du har en)? 
 • Har nærhet, intimitet og seksualitet i livet ditt endret seg med pårørendesituasjonen din? 
 • Har du intimitet i livet ditt nå? 
 • Hvordan er det for deg å gjøre noe sammen med din partner for tiden – sosialt, psykologisk, kroppslig og seksuelt? 
 • Synes du det er vanskelig å la deg selv nyte eller kjenne glede for eksempel ved seksualitet når en som er nær deg lider? 

Hvordan kan du som fagperson ruste deg selv for samtaler rundt dette temaet?

Som fag- eller støtteperson kan man bli utfordret på egen seksualitet, erfaringer, fordommer eller skam når man tematiserer seksuell helse med pårørende. Derfor er det viktig å ha bevissthet rundt egne holdninger, erfaringer, preferanser og reaksjoner. Da unngås det i større grad at det forstyrrer eller preger kontakten med den pårørende under samtalen. Det kan være nyttig å snakke med kolleger og dele erfaringer for å støtte hverandre og utvikle seg som samtalepartner. 


Spørsmål det kan være lurt å stille seg selv eller snakke om i kollegafellesskapet, før man går i samtale med andre mennesker om seksuell helse og seksualitet, kan være: 
 • Er jeg komfortabel med å snakke om seksualitet? 
 • Hva er greit for meg å snakke om? 
 • Når kjenner jeg ubehag? 
 • Har jeg ord, og hvilke? 
 • Hva slags kroppsspråk har jeg i møtet med pårørende når temaet seksuell helse kommer opp? 
 • Hvordan møter jeg mennesker med en annen seksuell orientering enn meg selv? 
 • Er det noe knyttet til seksuell helse jeg tar for gitt?  
 • Tenker jeg at noe er «normalt» og noe annet er «unormalt»? 
Opprinnelig publisert: 1. mars 2022
Sist oppdatert: 13. april 2023


Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret

Kilder: Sexologen Finn Christensen, Sex og samfunn, Helsedirektoratet 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut