I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Personvernerklæring

Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester, forstår hvordan vi håndterer de data som vi samler inn om deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dataene til.


Personvern

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bostedskommune, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering av informasjon eller en kombinasjon av disse. Dette reguleres av personopplysningsloven.

Pårørendesenteret er ansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre nettsider og hjelpetilbud. 

Pårørendesenteret skiller klart på personopplysninger som hentes inn automatisk om våre besøkende på nettsidene, og på kontaktinformasjon og andre opplysninger pårørende selv oppgir i kontakt med oss. Informasjonen om behandling av personopplysninger på denne siden omhandler førstnevnte kategori så sant ikke annet er presisert. Våre ansatte har taushetsplikt, og følger de lover og regler som gjelder helsepersonell og behandling av konfidensielle data. 

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?


Det meste vi har av data om deg er data som genereres automatisk når du besøker sidene våre. Eksempler på dette kan være; sidevisninger og informasjon om din enhet (PC, mobil, eller nettbrett).

1. Opplysninger du selv deler med oss
Når du bruker et kontaktskjema på våre nettsider, vil du oppgi en del data som blir lagret hos oss. Disse opplysningene lagres i våre databaser, fordi vi skal kunne respondere på din henvendelse. Disse slettes senest tre måneder etter at kontakten din med oss er avsluttet. Unntaket for dette er de tilfellene det opprettes journal i PasientSky hos oss. Det vil bli oppgitt informasjon om dette i forkant, og du kan alltid takke nei til at det opprettes journal. Du vil likevel kunne gjennomføre individuell veiledning hos oss. For de som ringer inn på Pårørendelinjen lagres det ikke personspesifikk informasjon.

2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av nettsidene
Når du besøker sidene våre vil vi registrere hvilke sider du bruker og hvordan du bruker dem. Det gjør at vi kan forbedre brukeropplevelsen, sideinnholdet, forebygge svindel og tilpasse innhold til ditt bruks- og interessemønster.
 

Hvorfor bruker vi opplysningene vi har samlet om deg?


Alle personopplysninger vi samler skal hjelpe oss å forstå og forbedre hjelpetilbudene våre. For å kunne gjøre det ser vi på generelle mønstre i våre brukeres atferd inne på sidene.

For å imøtekomme dine behov
Pårørendesenterets nettsider bruker data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg gjennom tilpassing av innholdsvisningen til din skjerm og raskest mulig lasting av sidene. Pårørendesenteret benytter ellers personopplysninger som du selv oppgir i kontakt med oss for å imøtekomme dine behov og ønsker. 

For å utarbeide statistikk 
Vi utarbeider statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre. Vi ser på hvilke sider og saker som får mye besøk og vurderer hvordan vi skal videreutvikle nettstedene basert på dette.

For å tilpasse innholdet vårt
Vi ønsker å gjøre det lettere for våre besøkende å finne relevant informasjon og interessante artikler. Vi har implementert et tag-system som bruker stikkord vi har definert til å finne annet innhold å presentere for våre besøkende basert på siden de til enhver tid befinner seg på.

Sletting av personopplysninger

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i journalen din. Kontakt fagkonsulenten din på Pårørendesenteret direkte om du ønsker å se informasjonen vi har samlet om deg. Du kan kreve at uriktige, ufullstendige eller utilbørlige opplysninger eller utsagn om deg slettes fra journalen. Denne rettigheten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 og helsepersonelloven § 43. Eventuelle endringer i journalen skjer i samråd med fagkonsulenten som har skrevet journaloppføringen. Det er i lovverket ikke rom for å slette eksisterende journaler i PasientSky i sin helhet. 

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. Opplysninger vi har om deg, utenom journalen, vil bli slettet senest tre måneder etter avsluttet kontakt.

Våre analyse- og tredjepartsverktøy


Pårørendesenteret benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Statistikk om brukere og trafikk blir brukt og analysert i aggregert form, slik at ikke statistikken inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifiserbar person.

Om barns personvern

Pårørendesenteret ønsker å tilby trygg og fullverdig hjelp og informasjon til barn og unge pårørende. Vi har utviklet hjelpetilbudet for pårørende under 18 år i samråd med Datatilsynet.

Nettsiden UngePårørende.no er myntet spesielt på barn og unge, og skal være til hjelp for barn også under 15 år. Denne nettsiden har derfor sterkt begrenset bruk av analyseverktøy. Besøkende på siden bes om å oppgi alder for å tilpasse informasjonen som presenteres, men disse dataene blir ikke samlet noe sted for statistikkføring eller annet bruk. Google Analytics samler kun informasjon om antall besøkende, deres bostedskommune og deres generelle atferd på nettsidene. 

Alle som besvarer henvendelser som kommer inn via chat, telefon eller e-post på denne siden har helse- og sosialfaglig utdanning, plettfri vandelsattest og taushetsplikt.

Våre ansatte har meldeplikt og opplysningsplikt i henhold til helsepersonelloven. Vi har ikke åpnet for å hente ut IP-adresser i våre systemer, så eventuell mulighet til å identifisere barn og unge som tar kontakt baserer seg utelukkende på informasjon som barna oppgir frivillig. Vi har rutiner på at barna blir informert om dette i forkant av at de oppgir slike opplysninger. Ved avdekkelse av forhold som krever at vi involverer barnevernstjenesten blir barna informert om dette i forkant.

Vi har utviklet en egen brukeravtale for UngePårørende.no. Den kan du lese her.

Endringer i personvernerklæringen


Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen for Pårørendesenterets nettsteder ved behov, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.

Betalingsløsning


Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.


Kontaktinformasjon


Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: post@parorendesenteret.no