I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hva kan hjelpe pårørende til noen med spillavhengighet?

Ulike former for spillavhengighet kan få alvorlige konsekvenser. Det kan være tungt for pårørende å bekymre seg over den som spiller. De kan føle seg hjelpeløse overfor makten spillingen har over familiemedlemmet deres.
yu-hai-NrNLY7vuLRY-unsplash
Case
Pårørende ved gamingavhengighet
maximize-2
Case
Pårørende ved pengespillavhengighet
maximize-2
Både penge- og dataspillavhengighet er diagnoser som utløser rett til behandling. Men disse avhengighetene er skjulte sykdommer, og det tar ofte lang tid før de oppdages. Det er mye skam knyttet til tilstanden, både for den som er syk og de pårørende.

Det antas at over 50 000 mennesker i Norge har en pengespillavhengighet, som er en tilstand som påvirker både nære relasjoner og økonomi. Det blir en sykdom når de ikke lenger har kontroll over sin egen spilling. Det tar all tid og energi, og går på bekostning av jobb, skole, fritidsaktiviteter, familie og venner. Pengespillavhengighet går også ut over økonomien, og mange pådrar seg gjeld.
 

Ofte skjønner de ikke selv at spillingen deres er blitt et problem.


Det er også mange mennesker som er avhengige av å spille ulike former for dataspill. En del av disse er unge mennesker som bor hjemme, og hvor foreldre bekymrer seg for ungdommenes spilling fordi den går ut over skole og sosialt liv utenom nettet. Dataspill, med eller uten involvering av penger, kan bli altoppslukende og fortrenge interessen for skole, fritid og venner. En som er avhengig av dataspill isolerer seg ofte fra andre.
 
 

Vanlige reaksjoner og belastninger hos pårørende

Pårørende barn i hjem der noen er spillavhengige kan være preget av foreldrenes reduserte kapasitet. Spillingen kan ta mye tid, både for den som spiller og for friske foreldre som følger opp den som spiller. Spillingens påvirkning på familiens økonomi kan føre med seg følelser av skam og bekymringer, som kan gi problemer med søvn og konsentrasjon.

Det er ikke uvanlig for pårørende av spillavhengige å kjenne på kaotiske følelser. Det er normalt å bli sint, og ikke forstå hvordan spillingen kunne gå så langt. Pårørende har ofte en opplevelse av svik på grunn av løgner og avdekkede hemmeligheter. Mange bekymrer seg for økonomi. Det kan ta tid for pårørende å bygge opp igjen tilliten og å kunne stole på spilleren igjen.

Hva kan du gjøre?

Det er nyttig å ha kunnskap om spilleavhengighet som du kan formidle til de pårørende. Det finnes mye god informasjon på nett.

På Spillavhengighet.no finnes det faktainformasjon, personlige erfaringer, tips og lenker.
 
En viktig opplysning å gi til pårørende er at de ikke hjelper den med spilleavhengighet ved å låne bort penger, data eller andre ting som lar personen fortsette å spille. Det kan virke som det er til hjelp en kort stund. I realiteten vil det bare utsette tidspunktet før den med spilleavhengighet får det så problematisk at de skjønner at de trenger hjelp. Dette er viktig kunnskap å ha for den pårørende, fordi det kan gjøre det lettere å for dem å sette grenser for hva de skal bidra med.
 
For mange pårørende kan det være godt å vite at det er også er mulig å få hjelp med økonomi og gjeld. På Spillavhengighet.no kan man få kontakt med gjeldsrådgiver.

Hvordan kan du som fagperson ruste deg selv for samtaler rundt dette temaet?

I møte med all avhengighet, er det nødvendig å være klar over egen forforståelse, egen historie og egne fordommer.

Mennesker med avhengighetslidelser og deres pårørende trenger forståelse for at slike lidelser er sykdom, og ikke uttrykk for svak vilje eller dårlig moral. «Det er da bare å slutte» eller «De må ta seg sammen» er ikke til hjelp.

Det er ikke uvanlig å kjenne på trangen til å gi råd, eller fortelle pårørende hva de skal gjøre. Forsøk heller å reflektere over egne holdninger sammen med kolleger eller i veiledning.

Føler du at det mangler kompetanse på dette temaet på din arbeidsplass, kan du ta kontakt med Pårørendelinjen på tlf. 90 90 48 48 for å få veiledning om dette og andre tema knyttet til pårørendeperspektivet.
Opprinnelig publisert: 13. april 2022
Sist oppdatert: 1. februar 2023


Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret

Kilder: Forskning.no, Helsenorge.no, Hjelpelinjen.noSpillavhengighet.no​, Spillsnakk.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut