I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Skolen – en god plass å være

Skolen har stor betydning i barns liv og læreren spiller derfor en viktig rolle. Ser vi bort fra foreldre og familie, er det lærerne barna omgås mest i hverdagen. Vi trenger ikke å være spesialister for å møte elever som har det vanskelig. I de fleste tilfeller er det nok å være et medmenneske.
shutterstock_1131701186%20(1)
Case
Når konsentrasjonen svikter
maximize-2
Case
Når hverdagen blir snudd på hodet
maximize-2
Hvis noen i familien er syke, har problemer med alkohol eller rus, eller har kommet i fengsel, er det mange barn som har mange tanker og bekymringer omkring det som skjer. Det er helt naturlig og normalt å reagere sånn. Det kan være veldig slitsomt når det skjer ting i familien.
 
For deg som lærer kan det være nyttig å vite at når hodet er fullt av tanker eller bekymringer, kan det være vanskelig for eleven å konsentrere seg om for eksempel lekser eller det som skjer på skolen. Bekymringer for hjemmesituasjonen kan ta stor plass.
 

De trenger ikke snakke med meg hver dag, men det er greit at de vet hva som foregår hjemme.

Matilde, 14 år
 

Konsentrasjon og oppmerksomhetsplager
Når man opplever belastende hendelser, påvirkes hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet. Dette vil kunne påvirke barn og unges mulighet til å prestere godt på skolen. Noen ender opp med å tenke at de er blitt dumme.

Det kan være lurt å snakke med eleven om at det kan være vanskeligere å konsentrere seg og huske ting, når hodet er fylt opp med bekymringer.


At du som lærer i slike situasjoner legger til rette for individuell tilpasning kan bidra til å lette byrden for eleven. Eksempler på slik tilpasning kan være tilrettelegging med leksemengde, leveringsfrister og oppfølging.

To enkle tips

vaskelapp pa%cc%8ar%c3%b8rendeNår de ikke kan eller vil fortelle så mye:
«Hvis deres barn kommer på skolen etter en tøff natt, morgen eller helg, kan du sende meg en SMS med et hjerte. Da vet jeg at deres barn kan ha behov for mer tid, tålmodighet eller hjelp i løpet av skoledagen.»

Det kan være til god hjelp for pårørende elever med en liten lapp de kan levere inn når de trenger litt ekstra albuerom eller omsorg på en vanskelig dag.

Hvordan kan du ruste deg for samtaler rundt dette temaet?

For å tåle å møte barn som har det vondt, er det avgjørende at det på systemnivå legges til rette for at lærerne får den støtten de trenger. Å ha gode kolleger, et støttende arbeidsmiljø og regelmessig veiledning er viktige bidrag til å bygge tålekraft.  

Har du ikke kolleger du kan støtte deg på, kan du ta kontakt med Pårørendelinjen på tlf. 90 90 48 48 og snakke med en fagperson der. Du kan også bruke nettsiden UngePårørende.no som utgangspunkt for å snakke om ulike temaer som angår barn og unge pårørende.
Opprinnelig publisert: 15. desember 2023

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret


Kilder: UngePårørende.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut