I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Gjør din BIT for barn som pårørende i skolen

Skolen utgjør en av de viktigste omsorgsbasene for barn og unge, og kan få en spesielt viktig rolle når familier rammes av sykdom, død og andre livsbelastninger. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre sin BIT for at barn som pårørende skal oppleve mening og sammenheng i en vanskelig tid.
Lærer Kristin:

Har du glemt boka di? 

Chat_odd_02
Angelica:

Den ligger ikke i sekken, jeg må ha glemt den. Alt ble så vanskelig i helga. 

Chat_even_02

Hva skjedde i helga? 

Chat_odd_02

Pappa falt ned fra hyttetaket. 

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva kan vi gjøre for å støtte barna i skolehverdagen i en situasjon preget av sykdom og død? 

  • Hva kan være hindringer for godt pårørendearbeid? 

  • Hvordan går du fram for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp? 

  • Hva kan være årsaker til at pårørende ikke ønsker å ta imot hjelp? 

  • I hvilke situasjoner opplever du å være i tvil om du skal kontakte barnevernet? 

  • Nevn tre faktorer som vi kan bli bedre på når det gjelder arbeid med pårørende.

  • Hvordan møter vi på vår skole pårørende i akutte kriser?

Opprinnelig publisert: 14. februar 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut