I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hvordan snakke om selvskading i skolen?

Det kan virke uforståelig at noen velger å skade seg. Å skape åpenhet og trygghet rundt temaet selvskading, gir barn og unge mulighet til å få et språk på følelsene sine. Dette fremmer utviklingen av en normal psykisk helse.
Trond:

Har du fått med deg de siste ryktene? Noen sier at Nia er «dramaqueen» og driver med selvskading.

Chat_odd_02
Harald:

Ja, men hva kan vi egentlig gjøre med det? Vi har jo taushetsplikt.

Chat_even_02

Vi må jo kunne snakke om temaet selvskading uten å bryte taushetsplikten. Det kan jo gjelde flere av elevene...

Chat_odd_02

Men risikerer vi ikke at flere begynner med selvskading da?

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan skaper du trygghet og tillit i møte med barn og unge?
  • Hvilke eksempler har du på at taushetsplikten skaper utfordringer?
  • På hvilke måter får du hjelp av kolleger og ledelsen når du står i vanskelig situasjoner?
  • Hva hindrer deg i å samarbeide med andre instanser for å gjøre hverdagen best mulig for barn og unge? 
  • Hva er vi på denne skolen spesielt gode på i arbeidet med å gi støtte til medelever? 
  • Hva er viktig informasjon å gi barn, og hvordan kan den formidles på en god måte? 
Opprinnelig publisert: 5. juni 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut