I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hvordan støtte barn som pårørende i skolen?

Helsesykepleiere er en viktig ressurs for barn i skolen, spesielt når kriser rammer. Dette er krevende, og helsesykepleiere kan selv trenge støtte for å bygge egen tålekraft over tid.
Helsesykepleier ringer:

Hei! Jeg har en elev, Stine, som har en mor som er alvorlig kreftsyk. Hun trenger en samtale hos dere.

Chat_odd_02
Ansatt på Pårørendesenteret:

Er du bekymret for henne?

Chat_even_02

Ja, hun bare gråter når hun er hos meg, så derfor ringer jeg for å bestille time hos dere.

Chat_odd_02

Hvor mange ganger har du snakket med henne?

Chat_even_02

Hun har vært hos meg tre ganger, og læreren sier at Stine har spurt om å komme til meg flere ganger.

Chat_odd_02

Så bra! Det viser jo at hun har tillit til deg og at dere har en god relasjon.

Chat_even_02

Men hun gråter jo like mye hver gang hun kommer, så hun trenger kanskje noe mer enn jeg kan gi henne. 

Chat_odd_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan møter vi pårørende i kriser hos oss? 
  • Hvorfor er du betydningsfull i møte med pårørende? 
  • Hvilke livserfaringer er nyttige for deg i møte med barn som pårørende? 
  • Hva hindrer deg i å samarbeide med andre instanser for å gjøre hverdagen best mulig for barn og unge? 
  • Hva er vi på denne skolen spesielt gode på i arbeidet med å gi støtte til pårørende? 
  • Hva er viktig informasjon å gi barn, og hvordan kan den formidles på en god måte? 
Opprinnelig publisert: 21. desember 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut