I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Pårørendekonferansen 2019

FORSKNING – FAG – ERFARING

25. og 26. september ble Pårørendekonferansen 2019 arrangert på Quality Hotel Residence i Sandnes. Her ble det presentert nyere forskning, fag og pårørendeerfaring i to velfylte dager og vi kåret Årets Pårørendekommune 2019.
Unn

Konferansier

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Åpning av konferansen

Pål Morten Borgli

Varaordfører i Sandnes (FrP)
Pårørendekonferansen åpnes av varaordfører Pål Morten Borgli.
Borgli har vært varaordfører i Sandnes siden 2011. Under Borglis ledelse har Fremskrittspartiet vokst seg store i Sandnes, og er etter valget i 2011 en av de største FrP-byene i Norge blant storbyene. Han er også fast medlem i partiets sentralstyre.
Pa%CC%8Al%20Morten%20Borgli
Bent%20H%C3%B8ie

Årets Pårørendekommune 2019

Bent Høie

Helseminister, H
Prisen for Årets Pårørendekommune deles ut av helseminister Høie. Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland.

Styrket pårørendestøtte i Asker kommune

Vibeke Rochmann

Prosjektleder i Asker kommune
Vibeke Rochmann er prosjektleder for prosjektet «Styrket pårørendestøtte» i Asker kommune. Prosjektet har som hovedmål å gi helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Kommunen jobber med å implementere den nasjonale pårørendeveilederen, og inkluderer både voksne og barn som pårørende uavhengig av diagnose. Kommunen er opptatt av at endringene må skje «på gulvet» for at ansatte ikke famler når de skal orientere seg om pårørendetilbud og rettigheter.
Vibeke%20Rochman
Bovenkamp

Involving next of kin

Hester van de Bovenkamp

Professor v/ Erasmus University Rotterdam i Nederland
Hester van de Bovenkamp presenterer foredraget «Lessons from the participation agenda in the Netherlands: opportunities and challenges of involving next of kin.» Hennes forskning fokuserer på pasient- og brukermedvirkning i avgjørelser i helse- og omsorgssektoren, både på individ og systemnivå. Hun forsker på ulike former for involvering og representasjon, erfaringer med dette og konsekvensene av et medborgerskapsperspektiv i praksis.

Involvering i forskning – pårørende som medforsker

Eline Ree

Postdoktor v/ Universitetet i Stavanger
Ree er postdoktor i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Hun har bakgrunn som forsker i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. De siste årene har hun forsket på pasientsikkerhetskultur, ledelse, og brukerinvolvering, og har jobbet mye med involvering av medforskere fra ulike deler av kommunehelsetjenesten i forskningsarbeidet. Hun er tilknyttet SHARE-Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, ved Det helsevitenskapelige fakultet, ved Universitetet i Stavanger.
Eline%20Ree
Anne%20Torhild%20Pedersen

Involvering i forskning – pårørende som medforsker

Anne Torhild Pedersen

HR Advisor, forfatter, foredragsholder og medforsker på UiS
Pedersen jobber til daglig i en oljeservicebedrift som HR Advisor. Hun har skrevet boken «Demens i yngre år» og holder foredrag om det å være pårørende til en ektemann med demens. Hun er også medforsker på UiS i de to prosjektgruppene SAFE-LEAD og Pårørendeforskning.

Hvordan bidrar erfaringsformidler- gruppa til livsmestring?

Ingvil Aarrestad Godeset

Fagkonsulent v/ Pårørendesenteret
«Hvordan har deltakelse i erfaringsformidlergruppa bidratt til egen livsmestring?»

Godeset har i lengre tid ledet erfaringsformidlergruppa på Pårørendesenteret i Stavanger. Sammen med Gry Anette Øvstegård, Marit Egeland og representanter fra gruppa, diskuterer hun hvordan gruppen kan være en plass både for de pårørende som er med ut på oppdrag og for de som er med og bidrar med erfaringene sine på andre måter.
Ingvil
Siri%20Brodahl

«Å være søster som pårørende»

Siri Grundnes Brodahl

Vernepleier, forfatter og foredragsholder
Brodahl arbeider ved SIHF Habilitering, Nydal i Hedmark med veiledning til foreldre, søsken og personer som arbeider med barn med medfødt eller tidlig ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse. Hun holder også foredrag om søskenperspektivet basert på egne erfaringer som søster. Boken «Gi meg et smil» ble utgitt i 2016. 

Barn som pårørende – å gjøre en forskjell

Gry Anette Øvstegård og Kristin Lyse

Fagkonsulenter v/ Pårørendesenteret
Øvstegård presenterer ulike metoder og problemstillinger rundt det å arbeide med pårørende barn.

Hun er utdannet klinisk sosionom og familieterapeut og har en etterutdanning i narrativ terapi. Hun er medansvarlig for ungdomsgruppa og er blant dem som tilbyr barnesamtaler på Pårørendesenteret.

Lyse presenterer arbeidet med nysatsningen UP.no – et nettsted myntet på barn og unge som søker hjelp i sin pårørenderolle.

Hun er utdannet fotograf og grafisk designer, med en Bachelor of New Media Arts. I tillegg til produktuvikling jobber hun til daglig med å produsere, oppdatere og publisere innhold på Pårørendesenterets nettsider og kanaler i sosiale medier. 
up_no
Mestring

Helse og mestring for pårørende

Anne Torill Brimsø og Susanne Falch

Fagkonsulenter v/ Pårørendesenteret
Dette parallellseminaret retter seg spesifikt mot pårørende som ønsker en innføring i mestringsverktøy og helsefremmende tiltak for sin pårørenderolle. Seminaret ledes av veileder og pedagog Anne Torill Brimsø og veileder og sykepleier Susanne Falch.

Nettverk for pårørendeforskning

Karina Aase

Professor i sikkerhet, senterleder SHARE
I denne sesjonen vil det bli presentert aktuell pågående forskning fra Nettverk for pårørendeforskning. Sesjonen vil bli ledet av Karina Aase.

Aase jobber ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi på UiS. Hun har ledet forskningsprosjekter gjennom flere år, blant annet innen ledelse av kvalitet og sikkerhet og innen pasientoverganger mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. For tiden leder hun TOPPFORSK-prosjektet «Resilience in Healthcare» der pasient- og pårørendeperspektivet utgjør en vesentlig del.
Karina%20Aase
IMG_0739%20kopi

Livets stigespill

Irene Ulnes og Hilde Svela

Forteller Irene Ulnes og musiker Hilde Svela kommer for å dele musikk og fortellinger fra forestillingen «Livets stigespill».

Fra sliten pårørende til stolt bror

Ole Martin Årst

Fotballekspert i TV2
Årst er tidligere fotballspiller med karriere både i Norge og Belgia. I 2017 ga han en åpenhjertig intervju til Pårørendesenteret om sin pårørenderolle for en rusavhengig søster. Hun er i dag rusfri. Han har også deltatt i Mesternes Mester og 71° nord.
Ole%20Martin%20A%CC%8Arst
Anne%20Kristine%20Bergem

Hvordan hjelpe barn som pårørende

Anne Kristine Bergem

Universitetslektor v/ OsloMet-Storbyuniversitetet
​Bergem er lege, spesialist i voksenpsykiatri, gruppeterapeut og har en master i ledelse og kommunikasjon. Hun har jobbet mange år i psykisk helsevern og som fagrådgiver både i BarnsBeste og i Rådet for psykisk helse. Hun har skrevet flere bøker, de fleste om tematikken barn som pårørende.

«Erfaringer som etterlatt. Bilder – en hjelp til mestring»

Åse Frafjord Johnson

Lærer, foredragsholder, forfatter og illustratør
Da Åse mistet mannen sin, ble en liten notisbok redningen. Tekster og fargerike bilder om livsmestring vokste fram i prosessen. Sine erfaringer deler hun åpent og ærlig gjennom visuelle foredrag og i bokform. Alle tilbakemeldingene har gitt henne inspirasjon til videre arbeid med bilder som samtaleverktøy. Boka «Livet er...» utgis nå i omarbeidet og sterkt utvidet drakt, under tittelen «Livet bare er».
A%CC%8Ase%20Frafjord%20Johnson%20kopi
Lilly%20Primstad%20Eskeland

Pårørendeinvolvering: Fra strategi til praktisk utførelse

Lilly Primstad Eskeland

Veileder v/ Enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune.
Eskeland arbeider i dag som veileder i veiledningsteamet i Enhet for funksjonshemmede, EFF i Sandnes Kommune. Hun er utdannet barnevernspedagog og har master i Medborgerskap og samhandling fra VID, Vitenskapelig Høgskole i Sandnes. Hun har over 25 års erfaring i arbeid med mennesker med utviklingshemming.

Samskaping av velferd

Dina von Heimburg

Ph.d.-stipendiat i sosiologi ved Nord universitet
Dina von Heimburg har lang erfaring fra folkehelsearbeid i kommunesektoren. Hennes doktorgradsarbeid handler om samskaping av helsefremmende og inkluderende fellesskaper, med utgangspunkt i barnehagen som møteplass i lokalsamfunnet. Dina har bred erfaring som kursleder, underviser og foredragsholder, og har også bidratt til å utvikle flere kurs og publikasjoner om lokalt folkehelsearbeid, relasjonell velferd og samskaping.
Dina
Hanne%20Hamsund

Straffen rammer flere

Hanne Hamsund

Daglig leder i For Fangers Pårørende
Hamsund er daglig leder i For Fangers Pårørende. Hamsund har gjennom bidrag i ulike prosjekter og artikler synliggjort pårørende til innsatte sin situasjon, og er medredaktør i boken «Utenfor muren – en håndbok for deg som er pårørende».

«Vi roper fra hver vår planet»

Elisabeth Aurdal

Psykiatrisk sykepleier og pårørende
Elisabeth Aurdal er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun er nær pårørende til søsteren som hadde Downs syndrom og utviklet demens. Aurdal skal holde foredrag sammen med fagkonsulent og vernepleier Lene Kristiansen.
Elisabeth%20Aurdal
Lene%20Kristiansen

«Vi roper fra hver vår planet»

Lene Kristiansen

Fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Kristiansen er vernepleier, og jobber som fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Elisabeth Aurdal og Kristiansen skal sammen snakke om samarbeidet mellom pårørende og tjenesteytere når voksne mennesker med utviklingshemning utvikler alvorlig sykdom. Et samarbeid der en kan oppleve å stå på hver sin planet og rope til hverandre. Hvordan kan man da spille på samme lag?

Hvem ser barna i skyggen av Huntington?

Gunvor A. Ruud

Rådgiver og bioingeniør v/ Senter for sjeldne diagnoser
Ruud er rådgiver og har lang erfaring med å jobbe med flere sjeldne diagnoser. Hun har mye kunnskap om hvordan det er å leve med Huntington sykdom og har særlig interesse for barn som pårørende. 
Ruud
Kj%C3%B8laas

Hvem ser barna i skyggen av Huntington?

Siri Kjølaas

PhD kandidat v/ Senter for sjeldne diagnoser
Siri har en utdannelse innen klinisk og helsepsykologi og har en særlig interesse for ringvirkningen av sykdom. Hun jobber for tiden med et doktorgradsprosjekt om barn som pårørende ved Huntingtons sykdom. Gjennom en dialog med kollega Gunvor Ruud skal hun bruke kombinasjonen av praktiske erfaring og funn fra doktorgradsarbeidet til å fortelle om utfordringene barn kan møte når de vokser opp i familier med Huntingtons sykdom.

«Å komme hjem»

Leni Mæland

Studentprest v/ UiS
Mæland har arbeidet som prest og sjelesørger i 17 år. Hun har pastoral klinisk utdannelse fra Norge og USA og master i klinisk sjelesorg om «Drivkrafta i bønn». Hun har ledet eksistensielle samtalegrupper gjennom mange år og er særlig opptatt av tema som skyld, skam, sorg og håp.
Leni%20M%C3%A6land
Logostripe%20Ny
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut