I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Pårørendekonferansen 2020

– HVERDAGEN –

Pårørendekonferansen ble for første gang avholdt som en ren digital konferanse onsdag 23. september 2020.
DSC_9034%20kopi

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Arnt Olav Klippenberg

Journalist og forfatter
Arnt Olav Klippenberg skal lede livesendingen fra studio sammen med Unn Birkeland. Klippenberg er journalist, forfatter, kåsør og skuespiller, der de to første rollene ifølge ham selv, er de viktigste. Klippenberg er utdannet barnevernspedagog og har jobbet som dette i psykiatrien, blant psykisk utviklingshemmede og i barnevernet. Han har også vært lærer. Klippenberg har utgitt en rekke bøker og er akkurat nå i gang med en romanserie fra vikingtiden.
Artn%20Olav
Bent%20H%C3%B8ie

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister, H
Prisen for Årets Pårørendekommune deles ut av helseminister Høie. Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland.

Espen Rostrup Nakstad

Ass. direktør i Helsedirektoratet
Nakstad, som er lege, jurist og forfatter, har har hatt en fremtredende rolle som ass. helsedirektør under koronapandemien. Han har sin medisinske doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. I sitt innlegg på Pårørendekonferansen vil han rette han søkelyset mot pårørenderollen i koronatid.
Espen_nakstad
Ingvard%20Wilhelmsen_tekst2

Ingvard Wilhelmsen

Professor emeritus ved Universitetet i Bergen, spesialist i indremedisin og psykiatri
Ingvard Wilhelmsen har drevet hypokonderklinikk i Bergen i 24 år og har skrevet flere bøker om emnet, deriblant «Livet er et usikkert prosjekt», «Sjef i eget liv», «Kongen anbefaler» og «Det er ikke mer synd på deg enn andre».
 
Wilhelmsen utfordrer holdningene til plagene i livet vårt på en underholdende måte og er en anerkjent foredragsholder med fotfeste i hele landet.

Kari Dyregrov

Dr. philos, professor v/ Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet
Dyregrov har tidligere arbeidet ved Senter for krisepsykologi, UiB, og ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Hun har forsket på traumatisk død (narkotikarelatert død, selvmord, mord, plutselig barnedød, ulykker og terror) med fokus både på etterlatte og hjelpeapparatet og har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt; bl.a. «Etterlatte etter Utøya terroren 2011». Dyregrov har siden 2017 vært prosjektleder for END-prosjektet om etterlatte ved narkotikarelatert død ved HVL.
Kari%20Dyregrov
fanny-alexandra-jakobsen

Fanny Alexandra Jakobsen

Ph.d. kandidat i medisin og helsevitenskap v/NTNU og høgskolelektor v/VID
Fanny er utdannet ergoterapeut og har en master i aktivitet og bevegelse. Hun har tidligere erfaring fra kommunal rehabilitering i institusjon og personers hjem. I tillegg har hun holdt kurs for kommuner som har startet opp med hverdagsrehabilitering. Hennes forskning handler om hvordan helsepersonell og pårørende samarbeider i hverdagsrehabilitering og hvordan voksne barn erfarer familieaktiviteter når deres foreldre får funksjonsnedsettelser.

Lene Cecilie Skahjem

Pårørendesenteret i Fredrikstad
Fredrikstad kommune ble kåret til Årets Pårørendekommune i 2019. Vi får høre om deres erfaringer med pårørendearbeid og hvordan prisen har bidratt til økt motivasjon og økt innsats i prosessene.
A%CC%8APK
Oyvind

Øyvind Heen Ottesen

Erfaringsformidler
Som 33-årig småbarnsfar ble Øyvind Heen Ottesen rammet av en alvorlig kreftsykdom med behov for omfattende kreftbehandling og organtransplantasjon. Samtidig skulle han være «vanlig» far, etterhvert også fotballtrener, og ivareta tre barn som plutselig fikk alvorlige tema om sykdom og død som en del av sin hverdag.

Jon Magnus Dahl

Pårørende
Jon Magnus har sykdommen Hypokalemisk Periodisk Paralyse, og vil ende opp med å sitte i rullestol.  Dette er en arvelig sykdom hvor han i løpet av livet vil være pårørende til foreldre og søsken samtidig som han selv utvikler samme sykdom. 

«Før jeg setter meg» er et filmprosjekt hvor vi følger ham og familien gjennom sykdomsutviklingen hans hvor han gradvis mister førligheten i beina. Gradvis tap av funksjon har vært en del av familiens hverdag gjennom mange år.
Jon%20Magnus
Helene

Helene Dahl

Pårørende
Helene er pårørende til sin far, Jon Magnus. Hun bor i Bergen, er utdannet som klinisk ernæringsfysiolog og tar nå doktorgrad i ernæring ved Universitetet i Bergen.

Vi møter henne og faren til en samtale om hvordan de håndterer en slik permanent situasjon. Begrensninger i forhold til familie og venner, møte med helsevesenet og nye muligheter som dukker opp.
Logostripe%20Ny
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut