Pårørendekonferansen 2020

– HVERDAGEN –

Årets pårørendekonferanse blir etter planen gjennomført på nett 23. september. Her presenteres nyere forskning, fag og pårørendeerfaring i et variert og spennende oppsett og vi kårer Årets Pårørendekommune 2020.
Årets konferanse blir gjennomført med redusert deltakeravgift sammenlignet med tidligere år – men det er ikke ubegrenset med plasser, så vær tidlig ute med å melde deg på!

Mer informasjon om priser, programmet og påmelding kommer snart.
Unn

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Bent Høie

Helseminister, H
Prisen for Årets Pårørendekommune deles ut av helseminister Høie. Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland.
Screen%20Shot%202018-06-13%20at%2009_56_58
Logostripe%20Ny