Pårørendekonferansen 2020

– HVERDAGEN –

Årets pårørendekonferanse blir etter planen gjennomført på nett 23. september. Her presenteres nyere forskning, fag og pårørendeerfaring i et variert og spennende oppsett og vi kårer Årets Pårørendekommune 2020.
Årets konferanse blir gjennomført med redusert deltakeravgift sammenlignet med tidligere år – men det er ikke ubegrenset med plasser, så vær tidlig ute med å melde deg på!

Pris for deltakelse: kr 800,-
For pårørende og studenter: kr 200,-

Detaljert program utarbeides i løpet av sommeren. I tillegg til annonserte foredragsholdere vil det være gjester i studio. Mer informasjon kommer.
Skjermbilde%202019-04-10%20kl_%2012_27_44
Skjermbilde%202019-04-10%20kl_%2012_27_10
DSC_9034%20kopi

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Bent Høie

Helseminister, H
Prisen for Årets Pårørendekommune deles ut av helseminister Høie. Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000 og partiets 2. nestleder siden 2010. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland.
Screen%20Shot%202018-06-13%20at%2009_56_58
Kari%20Dyregrov

Kari Dyregrov

Dr. philos, professor v/ Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet
Dyregrov har tidligere arbeidet ved Senter for krisepsykologi, UiB, og ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Hun har forsket på traumatisk død (narkotikarelatert død, selvmord, mord, plutselig barnedød, ulykker og terror) med fokus både på etterlatte og hjelpeapparatet og har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt; bl.a. «Etterlatte etter Utøya terroren 2011». Dyregrov har siden 2017 vært prosjektleder for END-prosjektet om etterlatte ved narkotikarelatert død ved HVL.

Fanny Alexandra Jakobsen

Ph.d. kandidat i medisin og helsevitenskap v/NTNU og høgskolelektor v/VID
Fanny er utdannet ergoterapeut og har en master i aktivitet og bevegelse. Hun har tidligere erfaring fra kommunal rehabilitering i institusjon og personers hjem. I tillegg har hun holdt kurs for kommuner som har startet opp med hverdagsrehabilitering. Hennes forskning handler om hvordan helsepersonell og pårørende samarbeider i hverdagsrehabilitering og hvordan voksne barn erfarer familieaktiviteter når deres foreldre får funksjonsnedsettelser.
fanny-alexandra-jakobsen
A%CC%8APK

Mai Ida Synnes Haakafoss

Pårørendesenteret i Fredrikstad
Fredrikstad kommune ble kåret til Årets Pårørendekommune i 2019. Vi får høre om deres erfaringer med pårørendearbeid og hvordan prisen har bidratt til økt motivasjon og økt innsats i prosessene.

Solveig Bartun Rob og Morten Samuelsen

Erfaringsformidlere
Solveig og Morten deler erfaringer som pasient og pårørende gjennom foredrag, sang og refleksjoner gjennom tema: Håp i mørket.

Solveig har selv vært pasient flere ganger i psykisk helsevern, har erfaring som pårørende og jobber nå selv i psykisk helsevern som erfaringskonsulent i Helse Bergen. Morten har pårørendeerfaring, er sanger og lever av musikken. Sammen har de i tre år reist landet rundt og hatt temakonserter.
Erfaringsformidlere
Jon%20Magnus

Jon Magnus Dahl

Pårørende
Jon Magnus har sykdommen Hypokalemisk Periodisk Paralyse, og vil ende opp med å sitte i rullestol.  Dette er en arvelig sykdom hvor han i løpet av livet vil være pårørende til foreldre og søsken samtidig som han selv utvikler samme sykdom. 

«Før jeg setter meg» er et filmprosjekt hvor vi følger ham og familien gjennom sykdomsutviklingen hans hvor han gradvis mister førligheten i beina. Gradvis tap av funksjon har vært en del av familiens hverdag gjennom mange år.

Helene Dahl

Pårørende
Helene er pårørende til sin far, Jon Magnus. Hun bor i Bergen, er utdannet som klinisk ernæringsfysiolog og tar nå doktorgrad i ernæring ved Universitetet i Bergen.

Vi møter henne og faren til en samtale om hvordan de håndterer en slik permanent situasjon. Begrensninger i forhold til familie og venner, møte med helsevesenet og nye muligheter som dukker opp.
Helene
Logostripe%20Ny