Pårørendekonferansen 2021

Årets nasjonale Pårørendekonferanse holdes i år på selve Pårørendedagen 22. september. Det blir i år som i fjor en digital konferanse. Følg Pårørendesenteret på Facebook og nett. Her vil vi etterhvert legge ut info om tema og foredragsholdere.
– Siden den første nasjonale Pårørendekonferansen ble arrangert i 2018, har vi jobbet for å
få flere pårørende til å delta. I 2020, da løsningen ble digital grunnet korona, steg andelen
pårørende blant de påmeldte betraktelig, noe som gjør at vi jobber videre med
det digitale formatet, sier leder for konferansen og daglig leder i Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

Av de 430 påmeldte konferansedeltakerne i 2020 var hele 35 prosent pårørende, noe som er langt
over tidligere års konferanser.

Det var Sanden Media som stod for den tekniske gjennomføringen av den digitale Pårørendekonferansen i 2020.

– Vi var selvsagt veldig spente på hvordan dette ville gå så lenge vi ikke har erfart dette tidligere. I komiteen planla vi i utgangspunktet en fysisk konferanse, men når ting ble som de ble, måtte vi velge om vi skulle avlyse eller tilpasse. Jeg er glad vi valgte det siste, sier Unn Birkeland som ser fram mot årets konferanse på selve den nasjonale Pårørendedagen 22. september.

– Det er viktig å kunne tilby både kunnskap og inspirasjon på pårørendeområdet. Vi er opptatt av å gi eksempler på hva det forskes på for øyeblikket, på hva som rører seg i fagmiljøene og ikke minst på hva mennesker i ulike pårørenderoller erfarer, fortsetter Birkeland. Regjeringens Pårørendestrategi kommer til å få en naturlig plass på konferansen.
Logostripe%20Ny