I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendekonferansen-2021-Banner-lite-01

Pårørendekonferansen 2021

Bærekraft – kraft til å bære?

For andre år på rad ble Pårørendekonferansen arrangert digitalt på Pårørendedagen 22. september 2021 fra kl. 1000–1500.
Gjennom foredrag, filmer og studiosamtaler med pårørende, fagpersoner og forskere belyste dette årets konferanse kraften til å bære pårørenderollen. Hva må til for å bære over tid, hva hjelper, og hvordan støtter vi dem som bærer tungt lenge?
 
Programmet var rikholdig og omfattet både kjente navn, dyktige fagpersoner, engasjerte forskere og erfarne pårørende. 
UnnB

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. Hun har over 20 års erfaring fra lederroller i både privat, offentlig og frivillig sektor.

Anne Kristine Bergem

Spesialist i psykiatri
Medprogramleder er Anne Kristine Bergem. Hun er lege, spesialist i voksenpsykiatri, gruppeterapeut og har en master i ledelse og kommunikasjon. Hun har jobbet mange år i psykisk helsevern og som fagrådgiver både i BarnsBeste og i Rådet for psykisk helse. Hun har skrevet flere bøker, de fleste om tematikken barn som pårørende.
Anne%20Kristine%20Bergem
Bent%20H%C3%B8ie

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister, H
Prisen for Årets Pårørendekommune deles ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie som også kommer med en egen hilsen i anledning konferansen.  Høie har vært helseminister siden 2013 og en viktig pådriver for regjeringens pårørendestrategi som ble lansert i desember i fjor. Det siste halvannet året har Bent Høie også vært sentral i regjeringens arbeid med koronapandemien. 

Christine Haga Sørlie

Leder av «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i KS
«Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS» er en nasjonal etikksatsing som bistår helse- og omsorgstjenester regionalt og lokalt gjennom regionale etikkveiledere. Christine Haga Sørlie er utdannet hjelpepleier og prest og har arbeidet mange år i helse- og omsorgstjenestene, blant annet 10 år som sykehjemsprest.
 
Christine%20Haga%20S%C3%B8rlie%20
Anja%20Hammerseng-Edin

Anja Hammerseng-Edin

Gründer, daglig leder og tidligere håndballspiller
Den tidligere håndballspilleren er en erfaren foredragsholder med levende og ærlige budskap. Hammerseng-Edin inspirerer til å se muligheter framfor begrensninger og kommer med konkrete tips og verktøy. Gjennom historier fra idretten og fra ulike situasjoner i livet viser Anja Hammerseng-Edin hvordan man kan snu motgang og utfordringer til nye muligheter.
 

Terje Sporsem

Komiker og pårørende
Terje Sporsems evne til å blande uventede temaer med det lett gjenkjennelige, har gjort ham til en av landets mest populære og samfunnsengasjerte komikerne. Terjes fjerde soloshow har premiere i høst. Han gjester Pårørendekonferansen, og deler blant annet sine skråblikk og tanker om det er å være pårørende til sin Alzheimer-syke mor.
Terje%20Sporsem
Einar%20%C3%98verenget

Einar Øverenget

Professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet
Øverenget, som har gitt ut flere bøker og er en aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder med fokus på å gjøre filosofi mer tilgjengelig for folk flest. Om foredraget sier han: «På den ene siden er man som pårørende satt i en situasjon man ikke har valgt, samtidig vil det være lite hensiktsmessig å holde på en selvforståelse som offer – ganske enkelt fordi pårørende også må være sterke aktører. Jeg underkjenner ikke påkjenningen det er å være pårørende – men de kan også hente styrke fra den menneskelige evnen til å være en aktør, og det gir styrke.»

Lars Ueland Kobro

Statsviter og seniorforsker ved Universitetet i Sørøst-Norge
Kobro leder senteret for sosial innovasjon og sosial bærekraft ved universitetet i Sørøst-Norge. Han har i en rekke prosjekter jobbet med modeller og verktøy for samskaping; en metode for radikal brukermedvirkning.
Lars%20Ueland%20Kobro
Jacqueline%20S%C3%A6by

Jacqueline Sæby

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet i avdeling kommunal helse- og omsorg
Sæby har ansvar for regjeringens pårørendestrategi ved siden av å være hovedkontakt for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenesten. Hun er sykepleier med master i lederutdanning og har vært daglig leder på sykehjem i Oslo og direktør i Unicare hjemmesykepleie.
 

Ellen Johanne Svendsbø

Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
Ellen J. Svendsbø tok sin doktorgrad i 2018, som omhandlet hvordan pårørende til personer med ulik type demens opplevde sin pårørendesituasjon. Hun forteller hva hun fant i forskningen sin, men i tillegg også om egne erfaringer som sykepleier og pårørende. Begge hennes foreldre har fått syndromet demens, og hun har dermed ikke bare et vitenskapelig blikk på tema, men deler egne erfaringer om hvordan det er å være pårørende på godt og vondt.
 
Ellen%20Johanne%20Svendsb%C3%B8
Hilde%20Selvikva%CC%8Ag

Hilde Selvikvåg

Artist og låtskriver
Selvikvåg har på kort tid oppnådd stor suksess med Spellemannsnominasjon av debutalbumet og flere store radiohits på løpende bånd. Med sine fengende poplåter som «Karusell», «Indie», «Anemone» og «Fryd» har hun sneket seg inn i manges hjerter og vist at hun er en unik artist og låtskriver som våger å gå sine egne veier. Ektefølt og nært formidler hun tekstene sine på klingende jærdialekt, slik som bare hun kan, og fremkaller latter så vel som tårer med en varme og tilstedeværelse av de sjeldne.
Logostripe%202021
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut