Pårørendekonferansen 2021

At Pårørendekonferansen i september 2021 kommer til å få et digitalt tilsnitt, er sikkert. På hvilken måte og i hvilket omfang vites i skrivende stund ikke, men erfaringene fra den digitale Pårørendekonferansen i 2020, vil helt klart få betydning for kommende konferanser.
– Siden den første nasjonale Pårørendekonferansen ble arrangert i 2018, har vi jobbet for å
få flere pårørende til å delta. I år, når løsningen ble digital grunnet korona, steg andelen
pårørende blant de påmeldte betraktelig, noe som gjør at vi nok kommer til å jobbe videre med
det digitale formatet, sier leder for konferansen og daglig leder i Pårørendesenteret, Unn Birkeland.

Av årets 430 påmeldte konferansedeltakere var hele 35 prosent pårørende, noe som er langt
over tidligere års konferanser.

Det var Sanden Media som stod for den tekniske gjennomføringen av den digitale Pårørendekonferansen 2020.

– Vi var selvsagt veldig spente på hvordan dette ville gå så lenge vi ikke har erfart dette
tidligere. I komiteen planla vi i utgangspunktet for en fysisk konferanse, men når ting ble som de ble, måtte vi velge om vi skulle avlyse eller tilpasse. Jeg er glad vi valgte det siste, sier Unn Birkeland som allerede nå ser fram mot neste års konferanse.

– Det er viktig å kunne tilby både kunnskap og inspirasjon på pårørendeområdet. Vi er opptatt av å gi eksempler på hva det forskes på for øyeblikket, på hva som rører seg i fagmiljøene og ikke på hva mennesker i ulike pårørenderoller erfarer, fortsetter Birkeland som allerede nå har flere ideer til neste års konferanse der nok regjeringens Pårørendestrategi kommer til å få en naturlig plass.
Logostripe%20Ny