Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?

Pårørendekonferansen 2022 er ferdig, men fram til og med tirsdag 27. september kan du kjøpe tilgang til konferansen i opptak. Gå til påmelding for registrering. NB: lenke genereres manuelt. Det kan derfor være litt forsinkelse før du mottar tilgangen.

---
Årets Pårørendekonferanse arrangeres digitalt 21. september kl. 09:00–15:00. Og husk, opptak av konferansen er tilgjengelig i syv dager i etterkant. Du kan da se sesjoner om igjen eller porsjonere konferansen litt utover. Velkommen.
Gjennom foredrag, filmer og studiosamtaler med pårørende, fagpersoner og forskere utforsker dette årets konferanse hvor langt vi har kommet i å inkludere de pårørende.
 
Programmet inneholder både kjente navn, dyktige fagpersoner, engasjerte forskere og erfarne pårørende.

Program

ÅRETS VERTSKAP:
PROGRAMLEDER:
Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret og leder for Pårørendekonferansen
Kristian Jong Høines, fastlege, spesialist i allmennmedisin og podcaster


MUSIKALSK INNSLAG: Trygve Skaug, musiker og poet
0900-1000  –  Offisiell åpning og Årets Pårørendekommune
Årets Pårørendekommune kåres, hvem blir årets vinner? I fjor var det Kristiansand, og de deler sine erfaringer med oss.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Jacqueline Sæby fra Helsedirektoratet er to av dem vi møter.


PAUSE
1015-1120  –  Når ting går galt
Å gjøre det rette når ting går galt, er stikkord for denne bolken.
Vi får blant annet møte Solveig Hodne Riska (UiS), Lilly Ann Elvestad (FFO) og Pål Iden (Ukom).
Vi får også møte Kirsten Jæger Fjetland (VID, pårørende) som gir oss et ansikt til "da ting gikk galt", med etterfølgende panelsamtaler i studio sammen med blant annet Pål Iden og Sina Furnes Øyri (UiS).

LUNSJPAUSE: 1120–1200
1200-1245  –  Hvordan står det til i kommune-Norge?
Det er lettere å nå igjennom de ulike mediefiltere de gangene noe går på tverke. Dessverre.

I denne sesjonen vil vi derfor løfte fram det gode og møte fire kommuner som på hver sin måte har gjort grep for at integrert pårørendearbeid som vi både kan lære og inspireres av:
- Askøy – pårørende som integrert del av kreftomsorgen.
- Ålesund – fem år etter prisen for Årets Pårørendekommune. Hva nå?

- Ørland – pårørende i kommunestrategien.
- Oslomodellen – hva er dette?

I denne økten får vi også ferske forskningstall fra Una Stenberg som jobber som sosionom og forsker på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, og ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. 

PAUSE
1300-1500    Å være barn, foreldre eller fagperson i møte med sykdom
Barn som pårørende finnes overalt, og det er mange av dem. I denne siste sesjonen vil alle som er i relasjon med barn, enten det er jobb eller privat, ha mye å hente.

Vi får møte Line Lindsetmo og Andreas Wiese som forteller sin historie om "livet med Frida", datteren med flere medfødte motbakker i bagasjen. Vi får møte adoptivbarn som gir oss innblikk i sine liv, og vi får flere andre møter som gir oss ulike barneperspektiv.

Vi møter også fagrådgiver ved Pårørendesenteret, Anne Kristne Bergem, som på en kreativ og lekende måte gir oss innblikk i hvorfor det er så viktig å involvere barn. Vi får et besøk til Universitetet i Tromsø (UNN) og dagen rundes av med filosof Henrik Syse som gir oss sine innspill på hvordan møte livet når livet møter oss.
Endringer i programmet kan forekomme.

Få oppdateringer om konferansen

Oppgi din e-postadresse og å få fortløpende oppdateringer om konferanser:
Logostripe%202021