I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Finn ditt lokale arrangement

Aberia Omsorg AS

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Ask bo- og omsorgssenter

icon awesome-map-marker-alt  Hopshavn 50, 5307 Ask  |  Lukket arrangement

Arrangementet er forbehold ansatte ved omsorgssenteret.

Asker kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Askøy kommune – Helse og omsorg

icon awesome-map-marker-alt  Møllesalen Havna  |  Lukket arrangement

Arrangementet er forbeholdt ansatte i helse og omsorg.

Bergen kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Bergen kommune – Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Bjerkreim kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Brønnøy kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Bærum kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

DNO Norge AS

icon awesome-map-marker-alt  Badehusgata 37, 4014 Stavanger  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Domkirkehjemmet i Bergen

icon awesome-map-marker-alt  Domkirkehjemmet, Kong Oscarstuen  |  Åpent arrangement

Åpent for inviterte deltakere som pårørende og ansatte som ønsker å delta.

Drammen kommune

icon awesome-map-marker-alt  Wergelandsgate 13  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Eigersund kommune

icon awesome-map-marker-alt  Eigersund kino og kulturhus  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Pil_rod
Meld deg på her

Elverum kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Etne kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Flekkefjord kommune – Helse og velferd

icon awesome-map-marker-alt  Spira kultursenter  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for ansatte i helse og velferd, oppvekstsektoren, pårørende og tjenestemottakere.

Pil_rod
Meld deg på via e-post
egeing@flekkefjord.kommune.no

Fransiskushjelpen

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Gjesdal kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Gjøvik kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Hamar kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Helse Bergen HF

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Helse Fonna HF

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Helsehuset i Stavanger

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Hjelmeland kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Horten kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Klepp kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Kongsberg kommune – Helse og omsorgstjenesten

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Kragerø kommune – Helse og omsorg

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Kristiansand kommune – Livsmestring

icon awesome-map-marker-alt  Samsen kulturhus  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Landås menighets eldresenter

icon awesome-map-marker-alt  Festsalen i 3. etg.  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for pårørende til sykehjemsbeboerne

Pil_rod
Meld deg på via e-post
jane.haugen@lme.no

Lindesnes kommune

icon awesome-map-marker-alt  Buen kulturhus, Elvesalen  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet. (Maks 100 deltakere)

Molde kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Moss kommune og frivillige organisasjoner

icon awesome-map-marker-alt  ODEON kino Moss  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Nesodden kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Nordre Land Kommune – Psykisk helse og rustjenesten

icon awesome-map-marker-alt  Lokverkstedet Dokka  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for kommunens innbyggere og ansatte i helsesektoren. (Maks 100 deltakere)

Pil_rod
Gathering arrangeres både 18. og 19. september!
lillian.b.hagen@nordre-land.kommune.no

Nore og Uvdal kommune – Helse og omsorg

icon awesome-map-marker-alt  Rødberghallen, Syljerudvegen  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Orkland kommune

icon awesome-map-marker-alt  Orkland rådhus, Kinosalen  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet. (Maks 700 deltakere)

Osen kommune – Pleie og Omsorg

icon awesome-map-marker-alt  Osen kommune  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for ansatte, pårørende og andre interesserte. (Begrenset antall plasser)

Pil_rod
Meld deg på her

Oslo kommune – Bydel Bjerke

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Oslo kommune – Bydel Frogner

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Oslo kommune – Bydel Sagene

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Oslo kommune – Bydel Stovner

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Oslo kommune – Bydel Ullern

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Oslo kommune – Bydel Vestre Aker

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Oslo kommune – Bydel Østensjø

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Oslo kommune – Helseetaten

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Pårørendesenteret

icon awesome-map-marker-alt  Stavanger Innovasjonspark  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Rauma kommune – Friskliv og mestring

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Ringerike kommune

icon awesome-map-marker-alt  Auditoriet Benterud Skole  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

RKK Salten

icon awesome-map-marker-alt  Kommunestyresalen i Fauske  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for kommunens innbyggere og ansatte.

Pil_rod
Meld deg på her

RKK Salten

icon awesome-map-marker-alt  Kommunestyresalen i Meløy  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for kommunens innbyggere og ansatte.

Pil_rod
Meld deg på her

RKK Vefsn

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

RKK Vesterålen

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Røst kommune – Psykisk helse og rustjenesten

icon awesome-map-marker-alt  Rådhuset i Røst  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Sandefjord kommune – Lærings- og mestringsenteret

icon awesome-map-marker-alt  Sandefjord Medisinske senter  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere. (Maks 70 deltakere)

Sandnes kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Senja kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Sola kommune

icon awesome-map-marker-alt  Sola Kulturhus  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Stavanger kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Strand kommune – Opplæring og levekår

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Sula kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Sveio kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Sykehuset Innlandet HF – Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling

icon awesome-map-marker-alt  Festsalen, Sanderud sykehus  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for ansatte som jobber med pårørendearbeid og pårørende til våre pasienter.

Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold

icon awesome-map-marker-alt  Fredrikstad Kino (sal 2)  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet. (Maks 325 deltakere)

Tromsø kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Trondheim kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Trysil Demensforening

icon awesome-map-marker-alt  Storvegen 11, 2420 Trysil  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Ullensaker kommune

icon awesome-map-marker-alt  Ullensaker Kulturhus, Kong Rakne (kinosal)  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet. (Maks 430 deltakere)

Pil_rod
Meld deg på her

Universitetet i Stavanger – Nettverk for pårørendeforskning

icon awesome-map-marker-alt  Kjell Arholms hus, Universitetet i Stavanger  |  Lukket arrangement

Arrangementet er forbeholdt ansatte ved UiS.

Pil_rod
Meld deg på her

USHT Akershus

icon awesome-map-marker-alt  Lørenskog hus, Kinosal 4  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for innbyggere og ansatte i Akershus. (Maks 180 deltakere)

Pil_rod
Meld deg på her

USHT Samisk

icon awesome-map-marker-alt  Kirkeveien 24, 9700 Lakselv  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Pil_rod
Meld deg på visningen

USHT Innlandet (Hedmark) med samarbeidskommuner

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

USHT Innlandet (Oppland)

icon awesome-map-marker-alt  Fagernes, VLMS  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for ansatte, pårørende og andre interesserte. Begrenset antall plasser.

Pil_rod
Meld deg på her, innen 1. september

USHT Innlandet (Oppland)

icon awesome-map-marker-alt  Otta, Karrieresenteret  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for ansatte, pårørende og andre interesserte. Begrenset antall plasser.

Pil_rod
Meld deg på her, innen 1. september

USHT Innlandet (Oppland)

icon awesome-map-marker-alt  Raufoss, Vestre Toten kommunestyresal  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for ansatte, pårørende og andre interesserte. Begrenset antall plasser.

Pil_rod
Meld deg på her, innen 1. september

USHT Møre og Romsdal, Ålesund kommune og Helse Møre og Romsdal

icon awesome-map-marker-alt  Rådhuset i Ålesund  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for ansatte i helse- og omsorgstjenestene og brukerorganisasjoner. (Maks 150 deltakere)

USHT Nordland og Rana kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

USHT Nordland og Studiesenter RKK Ytre Helgeland

icon awesome-map-marker-alt  Flusthuset Sandnessjøen, Torolv Kveldulvsonsgate 45  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle pårørende og fagpersonene som møter dem.

Pil_rod
Meld deg på her, innen 10. september

USHT Nordland og Vestvågøy kommune

icon awesome-map-marker-alt  Meieriet kino  |  Åpent arrangement

Arrangementet er åpent for pårørende og ansatte i alle velferdstjenester.

USHT Troms

icon awesome-map-marker-alt  Kommunestyresalen, Tromsø rådhus  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet. (Maks 100 deltakere)

Pil_rod
Meld deg på her

USHT Viken (Akershus)

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

VID vitenskapelige høgskole, Stavanger

icon awesome-map-marker-alt  VID Stavanger: 221 K  |  Lukket arrangement

Arrangementet er forbeholdt ansatte ved VID.

Vindafjord kommune

icon awesome-map-marker-alt  Rådhuset i Ølen  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere. (Maks 50 deltakere)

Vinje kommune – Helse og mestring

icon awesome-map-marker-alt  Vinjehuset  |  Åpent arrangement

Arrangementet passer for alle som interesserer seg for pårørendeperspektivet.

Våler kommune

icon awesome-map-marker-alt  *Ikke oppgitt*  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for inviterte deltakere.

Ørland kommune – Helse og Familie

icon awesome-map-marker-alt  Møterom Kopparen ved Ørland Rådhus  |  Lukket arrangement

Arrangementet er åpent for ansatte i helse i Ørland kommune, politikere og frivilligsentralen. (Maks 50 deltakere)

Pil_rod
Meld deg på via e-post
anna.lyngstad@orland.kommune.no
Logostripe%2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut