I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Pårørendestrategi

– erfaringsbasert med grunnlag i Pårørendeveilederen.

Rundt om i landets kommuner arbeides det nå for en nasjonal pårørendestrategi som legger grunnlaget for det kommunale arbeidet med pårørende. For de som synes det er vanskelig å vite hvor de skal begynne, har vi utviklet gode verktøy som skal sikre en effektiv og god arbeidsprosess som legger et godt grunnlag for en god strategi.
priscilla-du-preez-OEdkPaxYMXU-unsplash

Nettbasert strategiarbeid

Vi har laget en nettbasert strategiveileder for utvikling av gode pårørendestrategier i kommuner og helseforetak. Ved å fylle ut et enkelt skjema med konkrete spørsmål som bygger på Helsedirektoratets Pårørendeveileder, forklarende tekster og gode eksempler ender dere opp med en ferdig pårørendestrategi i PDF-format som er klar til bruk.

Tjenesten koster kroner 5000. Prisen inkluderer opptil 1 time veiledning på telefonen ved behov.
Mer_pil
Logg inn
priscilla-du-preez-OEdkPaxYMXU-unsplash

Nettbasert strategiarbeid

Vi har laget en nettbasert strategiveileder for utvikling av gode pårørendestrategier i kommuner og helseforetak. Ved å fylle ut et enkelt skjema med konkrete spørsmål som bygger på Helsedirektoratets Pårørendeveileder, forklarende tekster og gode eksempler ender dere opp med en ferdig pårørendestrategi i PDF-format som er klar til bruk.

Tjenesten koster kroner 5000. Prisen inkluderer opptil 1 time veiledning på telefonen ved behov.
Mer_pil
Logg inn

Strategiarbeid med videomøte

Pårørendesenteret har gjort en omfattende kartlegging av pårørendearbeidet i norske kommuner. Nå kan dere få veiledning og hjelp til å utvikle en god pårørendestrategi for kommune eller helseforetak med grunnlag i denne kartleggingen.

Tjenesten koster kroner 10 000. Prisen inkluderer tilgang til vår nettbaserte Strategiveileder og en av våre medarbeidere er med dere opptil en hel dag, via Skype. Med råd og veiledning sikrer vi sammen at strategien dere lager ved hjelp av vår Strategiveileder blir best mulig.
Mer_pil
Send oss en e-post for å komme i gang
kobu-agency-7okkFhxrxNw-unsplash
kobu-agency-7okkFhxrxNw-unsplash

Strategiarbeid med videomøte

Pårørendesenteret har gjort en omfattende kartlegging av pårørendearbeidet i norske kommuner. Nå kan dere få veiledning og hjelp til å utvikle en god pårørendestrategi for kommune eller helseforetak med grunnlag i denne kartleggingen.

Tjenesten koster kroner 10 000. Prisen inkluderer tilgang til vår nettbaserte Strategiveileder og en av våre medarbeidere er med dere opptil en hel dag, via Skype. Med råd og veiledning sikrer vi sammen at strategien dere lager ved hjelp av vår Strategiveileder blir best mulig.
Mer_pil
Send oss en e-post for å komme i gang
andreea-avramescu-wR56AUlEsE4-unsplash

Fagdag

Mange kommuner har allerede begynt å utforme sin egen strategi, men mange finner dette vanskelig. Pårørendesenteret kan være med dere på arbeidsprosessen fra A til Å. Med råd og veiledning sikrer vi sammen at pårørendestrategien dere lager blir best mulig.

Tjenesten koster kroner 25 000 for én dags samling. To dager koster 30 000,-. Ønsker dere å arrangere en fagdag sammen med en eller flere nærliggende kommuner, lar det seg også gjøre (pris etter avtale).
Mer_pil
Send oss en e-post for å komme i gang
andreea-avramescu-wR56AUlEsE4-unsplash

Fagdag

Mange kommuner har allerede begynt å utforme sin egen strategi, men mange finner dette vanskelig. Pårørendesenteret kan være med dere på arbeidsprosessen fra A til Å. Med råd og veiledning sikrer vi sammen at pårørendestrategien dere lager blir best mulig.

Tjenesten koster kroner 25 000 for én dags samling. To dager koster 30 000,-. Ønsker dere å arrangere en fagdag sammen med en eller flere nærliggende kommuner, lar det seg også gjøre (pris etter avtale).
Mer_pil
Send oss en e-post for å komme i gang

Beste praksis eksempler

Pårørendesenteret har gjennomført en kartlegging av pårørendearbeid i alle landets kommuner. Gjennomgangen av disse kommunale tilbudene og nettsidene har avdekket mange gode tiltak og prosesser. Vi deler funnene her til inspirasjon og læring for andre.
Mer_pil
Les mer
christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash
Beste praksiseksempler
christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash

Beste praksis eksempler

Pårørendesenteret har gjennomført en kartlegging av pårørendearbeid i alle landets kommuner. Gjennomgangen av disse kommunale tilbudene og nettsidene har avdekket mange gode tiltak og prosesser. Vi deler funnene her til inspirasjon og læring for andre.
Mer_pil
Les mer
Beste praksiseksempler
adomas-aleno--ySLeov8m_8-unsplash

Forberedelser

Før dere går i gang med strategiarbeidet, er det lurt å gjøre en del forarbeid for at prosessen skal bli ryddig og effektiv. 
Mer_pil
Les mer
Tips og råd
adomas-aleno--ySLeov8m_8-unsplash

Forberedelser

Før dere går i gang med strategiarbeidet, er det lurt å gjøre en del forarbeid for at prosessen skal bli ryddig og effektiv. 
Mer_pil
Les mer
Tips og råd

Prisvinnende pårørendekommuner

Pårørendesenteret har, sammen med en sammensatt jury, kåret Årets Pårørendekommune siden 2017. Prisen skal anerkjenne hvilken kommune som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende det siste året. Vi har samlet noen læringspunkter fra disse kommunene her.
Mer_pil
Les mer
Alta%20-%20hovedutvalgsleder%20helse%20og%20sosial%20Kristin%20Jensen%20-%20prosjektkoordinator%20Linda%20Kristin%20Suhr%20-%20ordf%C3%B8rer%20Monica%20Nielsen%20-%20foto%20Alta%20K
Prisvinnende pårørendekommuner
Alta%20-%20hovedutvalgsleder%20helse%20og%20sosial%20Kristin%20Jensen%20-%20prosjektkoordinator%20Linda%20Kristin%20Suhr%20-%20ordf%C3%B8rer%20Monica%20Nielsen%20-%20foto%20Alta%20K

Prisvinnende pårørendekommuner

Pårørendesenteret har, sammen med en sammensatt jury, kåret Årets Pårørendekommune siden 2017. Prisen skal anerkjenne hvilken kommune som i størst grad har jobbet systematisk og inkluderende for pårørende det siste året. Vi har samlet noen læringspunkter fra disse kommunene her.
Mer_pil
Les mer
Prisvinnende pårørendekommuner