I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Tilbake_pil
Tilbake

Tips og råd

Før dere går i gang med strategiarbeidet, er det lurt å samle inn og skaffe seg oversikt over andre strategier, planer, rutiner og samhandlingselementer som har betydning for pårørendestrategien. Det er lurt at hver virksomhetsleder samler oversikt over strategier, planer og rutiner innenfor sitt ansvarsområde.
adomas-aleno--ySLeov8m_8-unsplash
Strategiveilederen lagrer arbeidet underveis, så dere kan alltid komme tilbake på et senere tidspunkt for å jobbe videre.

Hvis dere gjør endringer i tekst dere allerede har lagt inn i skjemaet, vil de ulike versjonene av hvert enkelt svar bli lagret. Dere kan velge hvilken versjon dere ønsker å beholde.

Til slutt vil dere kunne laste ned en ferdig PDF som er en utskriftsvennlig versjon av skjemaet. Spørsmålene vil bli byttet ut med tilhørende overskrifter og svarene dere skriver inn blir gjengitt i sin helhet. For at den ferdige pårørendestrategien skal bli best mulig, anbefaler vi derfor at dere bruker mest mulig hele setninger slik at besvarelsen er forståelig til slutt.

Dere får tilgang til noen formateringsverktøy for teksten underveis i besvarelsen. Merk at formateringen som dere ser på skjermen underveis er en ganske nøyaktig presentasjon av det ferdige produktet.

Det er også åpnet for å hyperkoble andre dokumenter som ligger åpent på internett inn i teksten. Marker den teksten som er ønsket som kobling og klikk på den lille globusen. I vinduet som kommer opp kan dere lime inn adressen til dokumentet dere ønsker å linke til. Merk at disse linkene bare er aktive for ansatte som har tilgang til det interne nettverket. Noen kommuner velger også å lage en versjon av pårørendestrategien som skal være for publikum. Denne versjonen inkluderer ikke disse linkene.

Hvis dere har spørsmål underveis, kan dere ringe oss alle ukedager mellom kl. 12.00 og 15.00 på tlf. 90 90 48 48. Spørsmål kan også sendes inn på e-post til post@parorendesenteret.no

Lykke til!
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut