I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
10. oktober 2023

Når barn i fosterhjem er pårørende

Hvis foreldrene til et barn som plasseres i fosterhjem har en alvorlig sykdom, rusmiddelavhengighet eller er fengsel, er barnet pårørende. Barn som er pårørende, trenger anerkjennelse og støtte.
shutterstock_2329462937%20copy
Når et barn plasseres i fosterhjem, er det fordi foreldrene av en eller flere grunner ikke evner å ivareta omsorgen for barnet på en tilfredsstillende måte. Alvorlig sykdom og rusmiddelavhengighet er eksempler på slike årsaker. Men selv om barnet kommer til ett nytt bosted, vil foreldrene være viktige mennesker for barnet, på godt og vondt. Bekymringer og behov for informasjon hos barna må tas på alvor.

Med i denne episoden:
Programleder og fagrådgiverAnne Kristine Bergem
Gjester: Younas Mohammad-Roe, Susanne Devik Hope og Dorrit Ødegård

Episoden er finansiert med tilskuddsmidler fra Bufdir.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut