Pårørendestrategi

Høyre v/ Bent Høie har satt fokus på innsatsen de pårørende i Norge gjør og belastningen de utsettes for. Rundt om i landets kommuner arbeides det nå for en nasjonal pårørendestrategi som legger grunnlaget for det kommunale arbeidet med pårørende. Mange kommuner har allerede begynt å utforme sin egen strategi, men mange finner dette vanskelig.

Høyre vil utarbeide en nasjonal pårørende strategi. Det skal
bidra til at pårørende ikke sliter seg ut, men fortsatt kan være
en viktig del av livet til den som er syk.

– Helseminister Bent Høie

For de som synes det er vanskelig å vite hvor de skal begynne, har vi utviklet gode verktøy som skal sikre en effektiv og god arbeidsprosess som legger et godt grunnlag for en god strategi.

Nettbasert

icon_programmet-01%20(1)
Lag deres egen strategi ved hjelp av vår nettbaserte veileder.
nettbasert

Videomøte

icon_programmet-02%20(1)
Bli veiledet gjennom arbeidet med å utvikle strategien via Skype.
videomote

Fagdag

icon_programmet-03%20(1)
Vi kan komme til dere på fagdag for å bistå med å lage en ferdig strategi.
fagdag

Tilpassede produkter for en tilpasset strategi

playikon-white
icon_programmet-01%20(1)

Nettbasert strategiarbeid

Vår rimeligste løsning, gir dere ubegrenset tilgang til vår nettbaserte Pårørendeveileder.

Veilederen er utviklet spesielt med tanke på å utvikle gode pårørendestrategier i kommuner og helseforetak og er et enkelt verktøy som sikrer en ryddig og effektiv arbeidsprosess. Ved å fylle ut et enkelt skjema med konkrete spørsmål som bygger på Helsedirektoratets Pårørendeveileder, forklarende tekster og gode eksempler ender dere opp med en ferdig pårørendestrategi i PDF-format som er klar til bruk.

Tjenesten koster kroner 5000. Prisen inkluderer opptil 1 time veiledning på telefonen ved behov. Skulle det vise seg at dere har behov for ytterligere veiledning kan dette avtales på et senere tidspunkt. Dere vil få en egen bruker som sikrer at arbeidet kan gjøres i ro og mak, og revideres ved behov.

Klikk her for å komme i gang.
icon_programmet-02%20(1)

Strategiarbeid med videomøte

Få spesialtilpasset veiledning via Skype og ubegrenset tilgang til vår nettbaserte Pårørendeveileder.

Pårørendesenteret har gjort en omfattende kartlegging av pårørendearbeidet i norske kommuner. Nå kan dere få veiledning og hjelp til å utvikle en god pårørendestrategi for kommune eller helseforetak med grunnlag i denne kartleggingen.

En av våre medarbeidere er med dere på prosessen, opptil en hel dag, via Skype. Med råd og veiledning sikrer vi sammen at strategien dere lager ved hjelp av vår Strategiveileder blir best mulig.

Tjenesten koster kroner 10 000. Prisen inkluderer tilgang til vår nettbaserte Strategiveileder og opptil 1 time ekstra veiledning på telefonen ved behov. Skulle det vise seg at dere har behov for ytterligere veiledning kan dette avtales på et senere tidspunkt.

Send oss en e-post for mer informasjon og bestilling av tid.
icon_programmet-03%20(1)

Fagdag

Vi kommer til dere!

Pårørendesenteret har gjort en omfattende kartlegging av pårørendearbeidet i norske kommuner. Nå kan dere få veiledning og hjelp til å utvikle en god pårørendestrategi for kommune eller helseforetak med grunnlag i denne kartleggingen.

Vi er med dere på arbeidsprosessen fra A til Å. Med råd og veiledning sikrer vi sammen at pårørendestrategien dere lager blir best mulig.

Tjenesten koster kroner 15 000. Ønsker dere å arrangere en fagdag sammen med en eller flere nærliggende kommuner, lar det seg også gjøre (pris etter avtale).

Send oss en e-post for å få mer informasjon og bestilling av tid.