I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
15. mars 2024

Hvem skal kåres til Årets pårørendekommune?

Hvert år på den digitale Pårørendekonferansen deler vi ut prisen Årets pårørendekommune. Alta, Ålesund, Asker, Fredrikstad, Eigersund, Kristiansand og Sandnes har til nå vunnet prisen.
Hvem skal kåres til Årets pårørendekommune?
Ellipse%2035
Borghild%20Eld%C3%B8en%20copy
Tekst:

​Borghild Eldøen

Kommunikasjonssjef

Hva betyr det å vinne prisen Årets pårørendekommune?
Prisen deles ut under Pårørendekonferansen i september hvert år og består av et kunstverk, en sjekk på 10.000 kroner og gratis Gathering på neste års Pårørendekonferanse.


Nå trenger vi din hjelp for å finne årets vinner. Fra 1. april til 1. juni kan du nominere den kommunen du mener bør vinne. Til inspirasjon vil vi presentere noen tidligere vinnere og hva som har skjedd hos dem etter at de vant prisen.

 

Eigersund kommune vant for 2020


«Pårørendearbeid er ferskvare» 

Eigersund kommune mottok prisen Årets pårørendekommune 2020 for sitt strategiske arbeid med pårørende som gruppe og ressurs.
 
«Eigersund kommune er et godt eksempel på hvordan en forholdsvis liten kommune har jobbet strategisk med å forankre pårørendearbeid i ledelsen både administrativt og politisk», het det i juryens begrunnelse.
 
– Først og fremst takk for pårørendeprisen 2020, sier Anna Elise Ekroll, med den flotte stillingstittelen aktivitør og livsgledekoordinator

– Prisen har vært til inspirasjon og sørget for at vi har satt søkelys på dette viktige arbeidet. Den har vært med å sikre økt bevisstgjøring, har vært viktig for å bygge en felles kultur og har gitt oss økt oppmerksomhet på samhandling med pårørende. 
 


Betyr ikke at alt er på stell

Anna Elise understreker at det å få pårørendeprisen ikke betyr at en får til alt, eller at alt er på stell. Det betyr tvert imot at kommunen ser at her er det hull og må gjøre en innsats for å sikre at en jobber systematisk med samhandlingen med pårørende. 


–  Rett etter overrekkelsen av prisen mottok kommunalsjefen henvendelser fra innbyggere som ikke kjente seg igjen i det som ble sagt. Mennesker og familier som ikke var fornøyd med måten de ble møtt som pårørende. Dette ble en viktig påminnelse om at dette arbeidet er ferskvare. Vi fikk mange gode innspill fra innbyggerne våre i det videre arbeidet. Kunnskap og kompetanse skal nå ut i hele organisasjonen. Det er stadig nye ansatte, pasienter og pårørende. Å stadig minne oss selv om målet for pårørendearbeidet er viktig: at alle pårørende i Eigersund kommune; barn, unge og voksne opplever trygghet i sin pårørenderolle, og føler seg ivaretatt av ansatte i helse- og omsorgssektoren, forklarer Anna Elise.

 

I tillegg kreves det solid forankring på alle nivå, og at ledelsen må si at dette arbeidet er en viktig del av tjenesten og mene det!

 


Egne kontakter i alle enheter

I Eigersund kommune ble prosjektet «Samspill med pårørende» gjennomført. Her ble det lagt et godt fundament for det videre arbeidet i organisasjonen, blant annet gjennom en egen pårørendestrategi. Når prosjektet skulle over i ordinær drift ble det knyttet til ressurspersoner for etikkarbeidet. Alle enheter fikk dermed egne etikk- og pårørendekontakter som skulle bistå leder med å ha fokus på dette arbeidet i daglig drift. Disse kontaktene møtes månedlig for undervisning, erfaringsutvekslinger og samarbeid på tvers av avdelinger i kommunen.Undersøker og tilpasser

Det er også en egen pårørendekontakt på administrativt nivå som bistår pårørende og har et overordnet ansvar for rutiner, planer og strategier. Kontakten skal også knytte pårørendearbeidet til det faglige årshjulet i helse og omsorg, og sørge for at det inngår i ordinær drift. Vi har gjennomført undersøkelser, de siste årene har vi sluttet oss til pårørendeundersøkelsen «IVARETATT?» og forsøker å gjennomføre tiltak basert på tilbakemeldinger vi får der.

– Kommunen har samarbeid med kreftforeningen om et tilbud for barn som pårerende, Treffpunkt. Det er et diagnoseuavhengidg tilbud og en friplass for barn.

– Vi har startet pårørendekafe, både på tvers av diagnoser, samt for pårørende til innbygger med rusproblematikk, forteller Anna Elise. - Vi satser på kompetanseheving blant ansatte, fagdager, inspirasjonssamlinger og arrangerer gathering med pårørendekonferansen.

Det er også etablert bruker- og pårørenderåd på alle bo- og servicesentrene, samt sykehjem, dette skal sikre bedre samhandling mellom ledelsen og brukere og deres pårørende. Flere pårørenderåd er under planlegging, i for eksempel avlastningsbolig.

I tillegg til å holde fokuset oppe på det systematiske bærekraftige pårørendearbeidet i helse og omsorg, jobber vi med å øke fokuset også i andre avdelinger. Som i opplæring og kultur, der mange pårørende lever sine hverdagsliv, med ekstra søkelys på barn som pårørende som trenger å bli sett og forstått i sin situasjon.

 

Inspirere og motivere

– Målet med prisen er å løfte fram og inspirere til godt pårørendearbeid i kommunene, på tvers av diagnoser og demografiske forhold, sier Unn Birkeland, daglig leder ved det nasjonale Pårørendesenteret, som arrangerer konferansen og deler ut prisen.

– Kåringen av Årets pårørendekommune handler ikke om å finne fram til den kommunen som har knekt koden for godt pårørendearbeid, men om å synliggjøre de kommunene som har valgt å jobbe systematisk og tverrfaglig for å sikre at pårørende i størst mulig grad skal få den støtten og hjelpen de trenger, påpeker Unn Birkeland.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut