I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
01. september 2021

Forskningsrapport om samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Omtale%2046-2%20BRUK
Først publisert: 01.03.2021
Nora Gotaas
Oslo Metropolitan University
Nora.Gotaas@oslomet.no

Lars Christian Monkerud
Oslo Metropolitan University

Hilde Hatleskog Zeiner
Oslo Metropolitan University
 

Sammendrag


På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerundersøkelser, en spørreundersøkelse til kommunene, og intervjuer med pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, drøftes følgende spørsmål: Hvordan samarbeider helse- og omsorgstjenesten med pårørende på system- og/eller individnivå, og hva er bakgrunnen for samarbeidet? Hvordan opplever helsepersonell og pårørende samarbeidet? Hva er virkningene av samarbeidet for pårørende og tjenesten? Med utgangspunkt i disse spørsmålene diskuteres faktorer som hemmer og fremmer godt pårørendesamarbeid, og forslag til tiltak presenteres.

Last ned hele rapporten her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut