I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Forskning om pårørende

På Helsebiblioteket.no kan du selv gjøre treffsikre søk etter pårørendeforskning i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk. 

25.01.24
Motivasjonens betydning for kvalitet i pårørendearbeidet – en kvalitativ studie av ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten
Mer_pil
Les mer
Motivasjonens betydning for kvalitet i pårørendearbeidet – en kvalitativ studie av ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten
07.11.23
En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv
Mer_pil
Les mer
En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv
01.11.23
Informasjonssamtalen med barn som pårørende ved selvmordsatferd – en selvfølgelig del av selvmordsforebyggingsarbeidet?
Mer_pil
Les mer
Informasjonssamtalen med barn som pårørende ved selvmordsatferd – en selvfølgelig del av selvmordsforebyggingsarbeidet?
19.01.23
«Helt som normalt.»
Mer_pil
Les mer
«Helt som normalt.»
05.01.23
Alzheimerpårørende i møte med omgivelsene
Mer_pil
Les mer
Alzheimerpårørende i møte med omgivelsene
04.01.23
Caring for family members following suicide: Professionals’ experiences of responsibility
Mer_pil
Les mer
Caring for family members following suicide: Professionals’ experiences of responsibility
08.12.22
Effects of exposure to mother's and father's alcohol use on young children's normative perceptions of alcohol
Mer_pil
Les mer
Effects of exposure to mother's and father's alcohol use on young children's normative perceptions of alcohol
01.12.22
Det forestilte baklandet: Hjem og tilhørighet i alderdom
Mer_pil
Les mer
Det forestilte baklandet: Hjem og tilhørighet i alderdom
24.11.22
Barriers and facilitators when implementing family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres
Mer_pil
Les mer
Barriers and facilitators when implementing family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres
16.11.22
Family involvement in the intensive care unit in four Nordic countries
Mer_pil
Les mer
Family involvement in the intensive care unit in four Nordic countries
10.11.22
Having a Parent with Early-Onset Dementia
Mer_pil
Les mer
Having a Parent with Early-Onset Dementia
03.11.22
Living an ordinary life – yet not
Mer_pil
Les mer
Living an ordinary life – yet not
20.10.22
«På skalaen som er meg, er det ikke plass til minuspoeng»
Mer_pil
Les mer
«På skalaen som er meg, er det ikke plass til minuspoeng»
13.10.22
Depressive symptomer og fødselsopplevelse hos spedbarnsmødre under covid-19-pandemien
Mer_pil
Les mer
Depressive symptomer og fødselsopplevelse hos spedbarnsmødre under covid-19-pandemien
06.10.22
Legerollen i psykisk helsevern – en kvalitativ studie
Mer_pil
Les mer
Legerollen i psykisk helsevern – en kvalitativ studie
18.08.22
Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse
Mer_pil
Les mer
Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse
11.08.22
Bruk av alkohol og vanedannende legemidler hos eldre norske hjemmetjenestemottakere
Mer_pil
Les mer
Bruk av alkohol og vanedannende legemidler hos eldre norske hjemmetjenestemottakere
04.08.22
«Fuck stigma» – En narrativ undersøkelse av mennesker med rusavhengighet og pårørendes forståelse av, og erfaring med, fordommer
Mer_pil
Les mer
«Fuck stigma» – En narrativ undersøkelse av mennesker med rusavhengighet og pårørendes forståelse av, og erfaring med, fordommer
23.06.22
Attachment and grief in young adults after the loss of a close friend: a qualitative study
Mer_pil
Les mer
Attachment and grief in young adults after the loss of a close friend: a qualitative study
16.06.22
Patients’ experiences of involvement, motivation and coping with physiotherapists during subacute stroke rehabilitation – a qualitative study
Mer_pil
Les mer
Patients’ experiences of involvement, motivation and coping with physiotherapists during subacute stroke rehabilitation – a qualitative study
08.06.22
«Jeg kan ikke slåss på to fronter»: Engasjement og utholdenhet i rehabiliteringsarbeid med torturutsatte
Mer_pil
Les mer
«Jeg kan ikke slåss på to fronter»: Engasjement og utholdenhet i rehabiliteringsarbeid med torturutsatte
02.06.22
Self-care research: Where are we now? Where are we going?
Mer_pil
Les mer
Self-care research: Where are we now? Where are we going?
26.05.22
«Vi kjemper en kamp» Pårørendes opplevelse av samarbeid med sykehjemstjenesten om vold, overgrep og forsømmelser
Mer_pil
Les mer
«Vi kjemper en kamp» Pårørendes opplevelse av samarbeid med sykehjemstjenesten om vold, overgrep og forsømmelser
19.05.22
Seksuell tvang i ekteskap eller samboerforhold henger sammen med annen type partnervold
Mer_pil
Les mer
Seksuell tvang i ekteskap eller samboerforhold henger sammen med annen type partnervold
12.05.22
I skyggen av likestillingen – voldsutsatte mødre i Norge
Mer_pil
Les mer
I skyggen av likestillingen – voldsutsatte mødre i Norge
05.05.22
Barnesentrering og risikoorientering i det norske barnevernet
Mer_pil
Les mer
Barnesentrering og risikoorientering i det norske barnevernet
13.04.22
Livsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkes
Mer_pil
Les mer
Livsstil til salgs: om influensermarkedsføring på sosiale medier og hvordan ungdom påvirkes
07.04.22
Gaming and Gambling Disorders among Elderly and Challenges for Public Health Policy and Social Work
Mer_pil
Les mer
Gaming and Gambling Disorders among Elderly and Challenges for Public Health Policy and Social Work
31.03.22
The silenced sexuality in dependent older adults
Mer_pil
Les mer
The silenced sexuality in dependent older adults
24.03.22
Promoting Healthy Sexuality for Children and Adolescents With Disabilities
Mer_pil
Les mer
Promoting Healthy Sexuality for Children and Adolescents With Disabilities
17.03.22
Forekomst av seksuell trakassering av tenåringer og sammenhengen med depressive symptomer. Hvilken betydning har sosiale relasjoner?
Mer_pil
Les mer
Forekomst av seksuell trakassering av tenåringer og sammenhengen med depressive symptomer. Hvilken betydning har sosiale relasjoner?
10.03.22
«Homo» og «hore»: om betydningen av kjønns- og homonedsettende språk for skeive ungdommers psykiske helse
Mer_pil
Les mer
«Homo» og «hore»: om betydningen av kjønns- og homonedsettende språk for skeive ungdommers psykiske helse
03.03.22
Sexuality in Intimate Partners of People with Cancer: Information and Communication Needs: A Brief Communication
Mer_pil
Les mer
Sexuality in Intimate Partners of People with Cancer: Information and Communication Needs: A Brief Communication
17.02.22
Å leve i krysspresset mellom foreldrerollen og kreftsykdommen
Mer_pil
Les mer
Å leve i krysspresset mellom foreldrerollen og kreftsykdommen
10.02.22
Sårbar sammenheng i helse- og omsorgstjenesten til eldre pasienter
Mer_pil
Les mer
Sårbar sammenheng i helse- og omsorgstjenesten til eldre pasienter
03.02.22
Understanding informal caregivers' motivation from the perspective of self-determination theory: an integrative review
Mer_pil
Les mer
Understanding informal caregivers' motivation from the perspective of self-determination theory: an integrative review
27.01.22
Family involvement practices for persons with psychotic disorders in community mental health centres – a cross-sectional fidelity-based study
Mer_pil
Les mer
Family involvement practices for persons with psychotic disorders in community mental health centres – a cross-sectional fidelity-based study
20.01.22
How to stay motivated
Mer_pil
Les mer
How to stay motivated
06.01.22
Helsesykepleiere er nærmest til å følge opp søsken som pårørende
Mer_pil
Les mer
Helsesykepleiere er nærmest til å følge opp søsken som pårørende
16.12.21
Hjemmeboende personer med demens. Hva påvirker deres livskvalitet og bruk av helse- og omsorgsressurser?
Mer_pil
Les mer
Hjemmeboende personer med demens. Hva påvirker deres livskvalitet og bruk av helse- og omsorgsressurser?
10.12.21
Omsorgsbelastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens
Mer_pil
Les mer
Omsorgsbelastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens
06.12.21
Resilience From a Stakeholder Perspective: The Role of Next of Kin in Cancer Care
Mer_pil
Les mer
Resilience From a Stakeholder Perspective: The Role of Next of Kin in Cancer Care
22.11.21
Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørende
Mer_pil
Les mer
Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørende
15.11.21
Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer – rapport 2
Mer_pil
Les mer
Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer – rapport 2
03.11.21
Pårørende til myndige barn i psykisk helsevern: et helsefremmende perspektiv
Mer_pil
Les mer
Pårørende til myndige barn i psykisk helsevern: et helsefremmende perspektiv
28.10.21
Is health literacy of family carers associated with carer burden, quality of life, and time spent on informal care for older persons living with dementia?
Mer_pil
Les mer
Is health literacy of family carers associated with carer burden, quality of life, and time spent on informal care for older persons living with dementia?
15.09.21
Pårørendes roller i tildelingen av langtidsplass på sykehjem
Mer_pil
Les mer
Pårørendes roller i tildelingen av langtidsplass på sykehjem
01.09.21
Forskningsrapport om samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten
Mer_pil
Les mer
Forskningsrapport om samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten
26.07.21
Effect of a Compassion Cultivation Training Program for Caregivers of People With Mental Illness in Denmark: A Randomized Clinical Trial
Mer_pil
Les mer
Effect of a Compassion Cultivation Training Program for Caregivers of People With Mental Illness in Denmark: A Randomized Clinical Trial
10.07.21
En pilotstudie av MST-CAN i Norge
Mer_pil
Les mer
En pilotstudie av MST-CAN i Norge
23.06.21
Til barnets beste? Beslutningsprosessen om å avslutte livsforlengende behandling
Mer_pil
Les mer
Til barnets beste? Beslutningsprosessen om å avslutte livsforlengende behandling
25.05.21
«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
Mer_pil
Les mer
«Sløyfa» – en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
09.05.21
"I need you to pick him up." Next of kin's experiences with social support in dementia
Mer_pil
Les mer
"I need you to pick him up." Next of kin's experiences with social support in dementia
29.04.21
Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende av eldre
Mer_pil
Les mer
Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende av eldre
26.04.21
Samhandling for gode pasientforløp i korttidsavdeling på sykehjem
Mer_pil
Les mer
Samhandling for gode pasientforløp i korttidsavdeling på sykehjem
15.04.21
«Å stå i det uvisse»
Mer_pil
Les mer
«Å stå i det uvisse»
07.04.21
Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge
Mer_pil
Les mer
Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge
06.04.21
Being a trained volunteer Peer Supporter for carers of people living with dementia in Norway: Reciprocal benefits and challenges
Mer_pil
Les mer
Being a trained volunteer Peer Supporter for carers of people living with dementia in Norway: Reciprocal benefits and challenges
29.03.21
Befolkningens holdninger til økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen
Mer_pil
Les mer
Befolkningens holdninger til økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen
09.03.21
Parenteral ernæring i livets sluttfase
Mer_pil
Les mer
Parenteral ernæring i livets sluttfase
25.02.21
Trygghet uten særomsorg?
Mer_pil
Les mer
Trygghet uten særomsorg?
19.02.21
Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?
Mer_pil
Les mer
Brukermedvirkning i norsk eldreomsorg – følger kommunene opp statens styringssignaler?
16.02.21
A sense of security in palliative homecare in a Norwegian municipality
Mer_pil
Les mer
A sense of security in palliative homecare in a Norwegian municipality
03.02.21
Brukermedvirkning som innflytelse og deltakelse
Mer_pil
Les mer
Brukermedvirkning som innflytelse og deltakelse
28.01.21
Akseptere eller avvise? Sykepleiere og FB-vennskap med pasienter
Mer_pil
Les mer
Akseptere eller avvise? Sykepleiere og FB-vennskap med pasienter
08.01.21
Mødres erfaringer med omsorg for en ungdom med nyoppdaget diabetes type 1
Mer_pil
Les mer
Mødres erfaringer med omsorg for en ungdom med nyoppdaget diabetes type 1