I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
15. november 2021

Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer – rapport 2

To år etter innføringen av pakkeforløp psykisk helse- og rus, viser evalueringen at det gjenstår en god del for å oppnå målsettingene om økt brukermedvirkning, mer sammenhengende og koordinerte tjenester og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.
tim-mossholder-zs-PAgqgenQ-unsplash
Først publisert: 04.03.2021
Marian Ådnanes
SINTEF 
Marian.Adnanes@sintef.no

Juni Raak Høiseth
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Marit Magnussen

Kristin Thaulow
SINTEF

Silje L. Kaspersen
SINTEF
Formålet med evalueringen var å gi kunnskap om hvordan de generelle pakkeforløpene for psykisk helse og rus erfares av pasienter, pårørende og tjenesteytere. Evalueringen har innhentet kunnskap om hvorvidt pakkeforløpene oppfyller sine faglige mål, og undersøkte hvordan erfaringene med pakkeforløpene endrer seg over tid – fra oppstart og mot slutten av evalueringsperioden.

Denne andre rapporten inneholder brukeres og pårørendes erfaringer og perspektiver, kombinert med en runde med intervjuer av fagfolk.


Rapporten fokuserer på to hovedtema:

a) I hvilken grad tjenestenes praksis svarer på brukernes behov når det gjelder de overordnede målene om mer brukermedvirkning og tilfredshet, mer sammenhengende og koordinert forløp og bedre oppfølging av somatisk helse og levevaner.

b) Hvordan er utviklingen når det gjelder sentrale virkemidler i pakkeforløp: tidsbruken, registreringsarbeidet, forløpskoordinatorrollen og kommunenes rolle, og hvordan fagfolks holdninger og koronapandemien har påvirket implementeringen.

Rapportens analyse av brukere og pårørendes erfaringer, koblet med fagfolks erfaringer og praksis, viser at en god del gjenstår for å oppnå mer brukermedvirkning, sammenhengende og koordinerte forløp og bedre oppfølging av somatisk helse og levevaner. Analysen identifiserer en rekke områder som det må jobbes videre med.

Du kan laste ned hele rapporten her.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut