I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Om kvinner som går ned i stilling

Mange pårørende har en arbeidsbelastning knyttet til sitt private omsorgsarbeid som kan tilsvare en betydelig stillingsprosent.
luca-bravo-9l_326FISzk-unsplash
Case
Når fraværet blir for høyt
maximize-2
Case
Det kan være vanskelig å være åpen
maximize-2

De aller fleste pårørende ønsker å arbeide, fordi det gir mestring, livskvalitet og økonomisk trygghet. Men undersøkelser viser at nettopp mange kvinner går ned i stilling eller faller ut av det ordinære arbeidslivet når de står i en utfordrende pårørenderolle.

Undersøkelser av eldreomsorgen viser en klar forskjell i belastning på pårørende. Ikke uventet er det først og fremst døtrene som har omsorgsrollen for sine foreldre. Når vi vet at det i årene fremover vil være en sterk økning i antall eldre, vil dette kunne bli en stor folkehelse- og likestillingsutfordring.
 

Jeg savner kollegene mine og fellesskapet. Mestringsfølelsen jeg hadde på jobb får jeg ikke av pårørendearbeidet.

Pårørende mor


Studier viser også at helsepersonell forventer mer av kvinnelige enn mannlige pårørende, samtidig som kvinnene forventer mer av seg selv. Mange kvinner går ned i stilling eller blir sykmeldt når omsorgsbelastningen blir for stor, mens menn er klare på at det er begrenset hva de kan gjøre – de har tross alt en jobb. Det tegner seg også tendenser til at menn får skryt for omsorgen de gir, mens kvinner får omtaler som for eksempel «hun trenger en del hjelp».

NOVA-undersøkelsen fra 2014 dokumenterer at eldre pleietrengende med døtre får 25 prosent mindre hjelp enn om de har en sønn som nærmeste pårørende.

Pårørenderollen får konsekvenser for arbeidet:

 • Vanskeligere å utføre jobben på en god måte, jobber mindre effektivt
 • Opplevelse av å ikke strekke til
 • Distrahert, dårligere konsentrasjon
 • Uro, stress og bekymring
 • Utsetter frister, rekker ikke frister
 • Trøtt, nedstemt, sliten, lite overskudd
 • Fravær, kortere arbeidsdager
 • Forstyrrelser på jobb, avbrytelser, telefonsamtaler
 • Behov for tilrettelegging
– Nasjonal pårørendeundersøkelse, Opinion, 2021

Hvordan kan du som leder bidra for at ansatte
skal kunne kombinere ansvar og omsorg?
Det er en forutsetning at leder tar den vanskelige samtalen hvor de snakker om hvordan den ansatte har det, og om de selv har forslag til hvordan arbeidsforholdet kan tilrettelegges.

Eksempler på tiltak kan være: 

 • La ansatte, som trenger det, ha telefonen med seg i arbeidstiden. 
 • La dem få en parkeringsplass i nærheten av jobben, slik at de kan dra på kort varsel.
 • Tilstreb fleksibilitet med tanke på hvor og når de skal jobbe.
 • Tilrettelegg slik at de lettere kan unngå å bruke sårt tiltrengte feriedager på omsorgsarbeid.
 • Tilbud om trening i arbeidstiden kan bidra til bedre helse.
Opprinnelig publisert: 27. januar 2023

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret


Kilder:  Forskning.no, NOVA, Nasjonal pårørendeundersøkelse 2021, Dagens perspektiv
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut