I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Når en ansatt tar mange private telefoner i arbeidstiden

Mange arbeidstakere har stort omsorgsansvar. Noen er pårørende til barn eller unge, andre for gamle foreldre som begynner å trenge tjenester fra det offentlige hjelpeapparat. I slike situasjoner kan det være nødvendig å tilrettelegge på arbeidsplassen for å lette situasjonen for pårørende.
Daglig leder Siv:

Jeg har registrert at du tar mange private telefoner i løpet av en arbeidsdag. 

Chat_odd_02
Medarbeider Marianne:

Ja, jeg trenger å snakke litt med deg om det.

Chat_even_02

Skal vi ta det med en gang? Jeg har tid nå. 

Chat_odd_02

Jeg har det litt vanskelig nå for tiden. Mor gjør så mye rart og skal utredes for demens.

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva kan arbeidsgivere gjøre for å tilrettelegge for at pårørende skal kunne kombinere jobb og omsorgsoppgaver? 
  • Hvordan går du fram for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp? 
  • Hvordan kan en bedrift stimulere til åpen dialog mellom leder, pårørende og kollegaer, slik at arbeidsplassen får mer forståelse for situasjonen til den som er pårørende? 
  • Hvordan kan du bidra til at pårørende opplever mestringsfølelse? 
Opprinnelig publisert: 21. desember 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut