I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Refleksjonseksempler

I helsetjenesten

Her finner du et utvalg eksempler som kan belyse tilfeller der misforståelser, manglende trygghet eller uklare rutiner kan gjøre pårørendearbeidet utfordrende.

Ulike pårørendeperspektiv

Mer_pil
Hvem kan være nærmeste pårørende?
Hvem kan være nærmeste pårørende?
Mer_pil
Helsepersonells ansvar for oppfølging av pårørende
Helsepersonells ansvar for å følge opp pårørende
Mer_pil
Å pendle mellom ulike følelser
Å pendle mellom ulike følelser
Mer_pil
Pårørendes plikter og rettigheter
Pårørendes plikter og rettigheter
Mer_pil
Å se de pårørendes perspektiv
Å se de pårørendes perspektiv
Mer_pil
Hvordan møte pårørende i krise?
Hvordan møte pårørende i krise?
Mer_pil
Å møte pårørendes krevende følelser
Å møte pårørendes krevende følelser
Mer_pil
Taushetsplikt i møte med pårørende
Taushetsplikt i møte med pårørende
Mer_pil
Journalføring av opplysninger fra pårørende
Journalføring av opplysninger fra pårørende
Mer_pil
Betydningen av barnesamtaler i spesialisthelsetjenesten
Barnesamtaler i spesialisthelsetjenesten
Mer_pil
Hvordan støtte pårørende ved dramatiske hendelser?
Hvordan støtte pårørende ved dramatiske hendelser?

Ulike tema

Mer_pil
Dobbel omsorgsbelastning
Dobbel omsorgsbelastning
Mer_pil
Pårørendebelastning ved ADHD
Pårørendebelastning ved ADHD
Mer_pil
Pårørende og seksuell helse
Pårørendes seksuelle helse
Mer_pil
Pårørendes belastning ved spillavhengighet
Pårørendes belastning ved spillavhengighet
Mer_pil
Pårørendes risiko for å utsettes for vold
Pårørendes risiko for å utsettes for vold
Mer_pil
Selvskading og dialog med pårørende
Selvskading og dialog med pårørende
Mer_pil
Selvmord og møte med pårørende
Selvmord og møte med pårørende
Mer_pil
Unge pårørende til mennesker med demens
Unge pårørende til noen med demens

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Velg interessefelt:
Ved å sende inn skjema samtykker jeg til at mine personlige data lagres av Pårørendesenteret. Se vår personvernerklæring.