I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Barnesamtaler i spesialisthelsetjenesten

Erfaringsmessig vet vi at helsepersonell ikke alltid har oversikt over pliktene vi har overfor pårørende. Barn som pårørende skal ses og informeres ut fra alder og modenhet.
Sykepleier Mari:

Tom, som er pasient på 416, etterspør barnesamtale til datteren på 14 år. Vet du om barneansvarlig er på jobb i morgen?

Chat_odd_02
Sykepleier Erlend:

Nei, hun er på ferie. Men trenger hun være til stede for at vi skal ha den samtalen da?

Chat_even_02

Ja, er det ikke hun som skal snakke med barn?

Chat_odd_02

Jeg forstod det som at vi alle har et ansvar for å snakke med barn som er pårørende.

Chat_even_02

Men jeg har jo ikke kompetanse på det. Og denne situasjonen er så komplisert...

Chat_odd_02
discord-loading-dots-discord-loading
Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvem har ansvar for å fange opp og melde fra om behov hos barn og unge som er pårørende?
  • Hvem har ansvar for å informere barn og unge som er pårørende?
  • Hvorfor bør opplysninger om barna dokumenteres ett sted i journalen, og hvordan er våre rutiner rundt dette?
  • Hvor mange barn under 18 år er tilknyttet vår avdeling i dag, og hvem av oss har ansvar for dem?
  • Hva er barneansvarliges oppgaver?
Opprinnelig publisert: 21. desember 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut