I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Pårørendebelastning ved ADHD

ADHD er en ganske vanlig diagnose. Det betyr ikke at tilstanden ikke kan by på utfordringer, både for den som har tilstanden og for de som er rundt. Å bli møtt med åpenhet og respektfull nysgjerrighet kan gjøre det lettere.
Fastlege Robert:

Hvordan går det hjemme for tiden?

Chat_odd_02
Mamma Patricia:

Jeg må bare få si at det er aldeles kaos og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger jeg, altså.

Chat_even_02

Er det sånn du opplever det?

Chat_odd_02

Ja... Det blir så mange konflikter i løpet av en dag at jeg blir helt rådløs.

Chat_even_02

Jeg forstår.

Chat_odd_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan går du fram for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp? 

  • Hva kan du gjøre når du ser at pårørende selv er i ferd med å bli syke av belastningen det å være pårørende medfører? 

  • I hvilke situasjoner opplever du at pårørende har særlig behov for støtte? 

  • Hvilke helseutfordringer er vanlige hos pårørende? 

  • Hva er det viktigste vi som helsepersonell kan møte pårørende med? 

Opprinnelig publisert: 13. mars 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut