I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Selvmord og møte med pårørende

Å bli berørt av selvmord og selvmordsforsøk vil hos de fleste, både barn og voksne, være en svært traumatisk belastning og vil kunne føre til nedsatt helse, funksjon og livskvalitet. Nære etterlatte ved selvmord har også to til tre ganger høyere risiko for selv å gjøre forsøk på å ta sitt eget liv.
Sosionom Lillian:

Så fint at dere ville komme.

Chat_odd_02
Kathrine:

Jo, det var bra å få tilbudet.

Chat_even_02

Først må jeg få kondolere. Veldig leit å høre at faren deres tok livet sitt. Og det var jo spesielt fortvilende at det skjedde rett etter utskrivelsen.

Chat_odd_02

Vi er ganske oppgitt over den utskrivelsen, ja. Han ble jo lagt inn med depresjon og selvmordstanker, og man blir jo ikke frisk på to dager. Selv om han var 82 år, var han frisk og sprek.

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvilke erfaringer har du med sinte og frustrerte pårørende?
  • På hvilke måter er det annerledes å gi støtte til barn og unge enn voksne?
  • Hva er viktig informasjon å gi barn, og hvordan kan den formidles på en god måte?
  • Hvordan går du fram for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp?
  • Hvordan håndterer du pårørende som har ønsker og behov vi ikke klarer å imøtekomme?
  • Hva er det viktigste vi kan møte pårørende med?
  • Hvordan kan vi som fagpersoner styrke oss selv i møte med pårørende i krise?
  • Hvordan bruker du tilbakemeldingene du får fra pårørende?
Opprinnelig publisert: 30. januar 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut