I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Selvskading og dialog med pårørende

Å være pårørende til en som har forsøkt å ta sitt eget liv, skader seg selv eller har tanker om det, kan utløse bekymring og følelser som sjokk, sinne, forvirring, skyldfølelse, hjelpeløshet og frykt.
Psykiatrisk sykepleier Nils:

Moren til Kine er på tråden igjen. Jeg har fortalt henne at jeg har taushetsplikt.

Chat_odd_02
Sosionom Mina:

Samtidig går det jo an å forstå at hun har mange spørsmål. Og selvskadingen var ganske alvorlig før innleggelsen denne gangen.

Chat_even_02

Ja, men Kine vil ikke at moren skal vite noen ting.

Chat_odd_02

Det er jo foreldrene som har ansvaret når hun skal på perm i helgen, da. Noe trenger hun jo å vite for å kunne være en god forelder, synes du ikke det?

Chat_even_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan møter vi på vår avdeling pårørende i akutte kriser?
  • Hvordan støtter vi den friske forelderen i situasjoner hvor barn og unge er involvert?
  • Hvilke støttetiltak tenker du er viktigst for barn og unge pårørende?
  • Hvilke erfaringer har du med sinte og frustrerte pårørende?
  • Hvordan legger ledelsen til rette for god etisk praksis i arbeidet med pårørende?
  • Hvilket førsteinntrykk tror du at du gir?
Opprinnelig publisert: 2. februar 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut