I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Hvordan identifiserer du barn og unge som er pårørende?

Det å leve med sykdom og belastning i familien påvirker barna. Ulike familier håndterer belastninger på ulike måter. Relasjoner og ansvar kan endre seg, hvordan man snakker og hva man gjør sammen kan ta nye former, på godt og vondt.
matt-hoffman-Q0AM87PsYkE-unsplash
Case
Pårørende barn ved rusmiddelmisbruk
maximize-2
Case
Lojale og ansvarsfulle barn som pårørende
maximize-2
Case
Pårørende søsken
maximize-2
Nesten halvparten av alle norske barn er pårørende på en eller annen måte, for eksempel ved at de er pårørende til foreldre eller søsken med sykdom eller vanskelige livssituasjoner.

Det er rundt 1,2 millioner barn i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Av disse lever 410 000 med at en eller begge foreldrene har psykiske lidelser eller rusproblemer. Over 34 000 barn har en forelder som har eller har hatt kreft. Mellom 6000 og 9000 barn opplever hvert år å ha en forelder i fengsel. I tillegg kommer barn med foreldre med somatiske lidelser og foreldre som følges opp av fastlegen eller kommunehelsetjenesten, eller som har søsken som gir utfordringer i familielivet. Også barn av foreldre som tjenestegjør i utlandet, er pårørende. Barn som søker asyl eller har flyktningstatus som følge av krig og flukt, kan også være det (Utdanningsnytt.no, 2022).
 

Å være lei seg hører livet til, men barn skal ikke klare dette alene.

 


Barn trenger trygge voksne
Vår oppgave er å være til stede og være med å istandgjøre barna til å mestre livets små og store hendelser. Barn trenger at vi voksne tåler dem, deres følelser og at vi er sammen med dem i det vonde.   

Det å leve med sykdom og belastning i familien påvirker barna. Ulike familier håndterer belastninger på ulike måter. Relasjoner og ansvar kan endre seg, hvordan man snakker og hva man gjør sammen kan ta nye former, på godt og vondt.

Barn som lever i familier med åpenhet og god kommunikasjon, og som anerkjennes for sine følelser, vil ha det bedre når sykdom rammer enn barn i familier som har lite å gå på eller som ønsker å skjerme barna fra informasjon.

På samme måte som familier håndterer dette ulikt, vil dette gi ulike uttrykk hos barn som lever med sykdom i familien. Det er viktig at disse barna blir sett og hørt for at de voksne som møter dem i hverdagen kan ivareta dem på de ulike arenaene de deltar. I tillegg er det viktig, med tanke på kommunikasjon med foreldre rundt, hvordan barna kan ivaretas på gode måter.

Hva kan du gjøre?

Ved å være en voksen som er nysgjerrig på hva ulike adferder hos barn og unge kan være et uttrykk for og vise at du er interessert, kan du gjøre en forskjell.

Sett ord på det du vet, ser eller har hørt. Barna kan trenge hjelp til å bryte tausheten og bli trygget på at du ønsker å lytte til det de har å si om hva de opplever.

Ved stillhet kan du si ting som: «Når du har lyst, eller trenger å snakke om det, vil jeg gjerne høre på det du har å si» eller «Jeg ser at du ikke har så lyst til å snakke akkurat nå, men vi kan snakke om det en annen gang». Si gjerne når det passer for deg, sånn at barnet kan være trygg på at du er tilgjengelig.

Det kan også være til hjelp å få til en dialog med foreldrene om hva du ser og om det er noe som skjer hjemme eller i utvidet familie som kan ha betydning.

Nettsider som BarnsBeste.no og UngePårørende.no kan være nyttige steder å finne påfyll og inspirasjon til samtaler med barn og unge med sykdom eller annen belastning i familien.

Hvordan kan du ruste deg for samtaler om dette temaet?

For å kunne være en god voksen for barn med sykdom i familien, kan du trenge både støtte, inspirasjon og påfyll. Refleksjon med kollegaer rundt temaet, veiledning og ulike nettsteder og artikler, kan være nyttig for at du som voksen kan kjenne på inspirasjon og mening med å gjøre en forskjell for barna og familiene det gjelder.

Opprinnelig publisert: 21. desember 2022

Skrevet av:
Faggruppen på Pårørendesenteret


Kilder: Utdanningsnytt.no, Snakketøyet.no, BarnsBeste, Ungepårørende.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut