I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Når foreldre eller søsken tar selvmord

Barn som er pårørende eller etterlatte ved selvmord i familien, opplever gjerne å få livet snudd opp ned. De trenger anerkjennelse, informasjon og trygge voksne som tåler dem og deres reaksjoner i hverdagen – også i tiden etter selvmordet.
Kontaktlærer Pernille:

Tale kom ikke til timen i dag – igjen.

Chat_odd_02
Avdelingsleder Britt:

Vet hun at hun kommer til å gå over fraværsgrensen hvis hun fortsetter sånn?

Chat_even_02

Jo, hun har fått beskjed. 

Chat_odd_02

Hun har vel aldri vært blant de mest motiverte elevene i klassen?

Chat_even_02

Nei, men jeg lurer på om det kan ha en sammenheng med at hun mistet broren sin i forfjor.

Chat_odd_02

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva kan vi gjøre for å støtte barna i skolehverdagen i en situasjon preget av sykdom og død? 

  • Hva kan være hindringer for godt pårørendearbeid? 

  • Hvordan går du fram for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp? 

  • Hva kan være årsaker til at pårørende ikke ønsker å ta imot hjelp? 

  • I hvilke situasjoner opplever du å være i tvil om du skal kontakte barnevernet? 

  • Nevn tre faktorer som vi kan bli bedre på når det gjelder arbeid med pårørende.

  • Hvordan møter vi på vår skole pårørende i akutte kriser?

Opprinnelig publisert: 31. mars 2023

Var dette nyttig?

Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut