Pårørende – på liv og død

20. september kl. 10:00–15:00

Earlybird
Utvidet%20earlybird%20v2
pil_ned

Pårørende
– på liv og død

20. september kl. 10:00–15:00

Earlybird
Utvidet%20earlybird%20v2

Om Pårørendekonferansen 2023

Pårørende – på liv og død

Noen har stått i det lenge og kjenner skam over følelsen av lettelse når det hele er over, samtidig som sorgen rammer. Andre mister noen plutselig og står ribbet tilbake.

Pårørende – på liv og død, er tema for årets Pårørendekonferanse, der kyndige fagpersoner og personlige historier tar oss inn i en høyst aktuell tematikk. Pårørendekonferansen retter seg mot pårørende og fagpersoner i ulike yrkesgrupper.

Delta digitalt der du måtte befinne deg, eller lag deres eget arrangement for å se og reflektere i fellesskap.

Få oppdateringer om konferansen

Oppgi din e-postadresse og å få fortløpende oppdateringer om programmet:
Ved å sende inn skjema samtykker jeg til at mine personlige data lagres av Pårørendesenteret. Se vår personvernerklæring.

Program

Pårørendekonferansen 2023

Programleder

blob_striper

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. 

Programleder

Line%2074

Unn Birkeland

Daglig leder ved Pårørendesenteret
blob_striper
Konferansen ledes av Birkeland som er utdannet sykepleier og har en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder i Stiftelsen Pårørendesenteret og har i tillegg roller som kommunepolitiker, meddommer og styremedlem i flere styrer. 

Medprogramleder

foto: Per Heimly
blob_striper

Else Kåss Furuseth

Standupkomiker og programleder
Else er en av Norges mest profilerte komikere. Hun er kjent fra en rekke tv-programmer og fikk svært god respons på sin forestilling Kondolerer der hun forteller om livet etter at hun som 11-åring mistet moren, og som 28-åring mistet broren. Begge valgte å ta sitt liv.

Medprogramleder

Line%2074

Else Kåss Furuseth

Standupkomiker og programleder
foto: Per Heimly
blob_striper
Else er en av Norges mest profilerte komikere. Hun er kjent fra en rekke tv-programmer og fikk svært god respons på sin forestilling Kondolerer der hun forteller om livet etter at hun som 11-åring mistet moren, og som 28-åring mistet broren. Begge valgte å ta sitt liv.

Åpningstale

foto: Stortinget
blob_striper

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister
Kjerkol ble utnevnt til helse- og omsorgsminister høsten 2021 og har ansvar for regjeringens politikk på pårørendefeltet. Hun har lansert en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal styrke arbeide med samhandling, og hvor de sømløse overgangene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste skal forbedres. 

Åpningstale

Line%2074

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister
foto: Stortinget
blob_striper
Kjerkol ble utnevnt til helse- og omsorgsminister høsten 2021 og har ansvar for regjeringens politikk på pårørendefeltet. Hun har lansert en ny nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal styrke arbeide med samhandling, og hvor de sømløse overgangene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste skal forbedres. 

Prisutdeling

Hvem blir Årets pårørendekommune?

Vi kårer «Årets pårørendekommune» for å løfte fram alt det gode pårørendearbeidet som foregår rundt omkring i dette landet, fra de helt små til de store kommunene. Du kan bli med å nominere en kommune mellom 1. april og 16. juni.

Prisutdeling

Line%2074

Hvem blir Årets pårørendekommune?

Vi kårer «Årets pårørendekommune» for å løfte fram alt det gode pårørendearbeidet som foregår rundt omkring i dette landet, fra de helt små til de store kommunene. Du kan bli med å nominere en kommune mellom 1. april og 16. juni.

Organisering av psykososial førstehjelp i Tromsø kommune

blob_striper

Mats Berntsen

Avdelingsleder for psykososialt kriseteam i Tromsø kommune
I 2022 omorganiserte Tromsø kommune sitt psykososiale kriseteam. Teamet har gått fra å være en frivillig ordning til å bli beredskapsordning. Tromsø kommune, ved avdelingsleder Mats Berntsen skal dele teamet sine erfaringer og tips om det å bygge opp et faglig sterkt psykososialt kriseteam som gir psykososial førstehjelp i høy kvalitet.

Organisering av psykososial førstehjelp i Tromsø kommune

Line%2074

Mats Berntsen

Avdelingsleder for psykososialt kriseteam i Tromsø kommune
blob_striper
I 2022 omorganiserte Tromsø kommune sitt psykososiale kriseteam. Teamet har gått fra å være en frivillig ordning til å bli beredskapsordning. Tromsø kommune, ved avdelingsleder Mats Berntsen skal dele teamet sine erfaringer og tips om det å bygge opp et faglig sterkt psykososialt kriseteam som gir psykososial førstehjelp i høy kvalitet.

Musikkinnslag

foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
blob_striper

Sigvart Dagsland og Karoline Krüger

Artister
Karoline Krüger & Sigvart Dagsland er en unik og sjeldent samkjørt duo. De har begge vært pårørende til hverandre, noe som nok har formet ikke bare deres menneskelige sider, men også de kunstneriske. Karoline har de siste årene hatt store roller i musikaler som Chess og Mamma Mia og spiller hovedrollen i musikaloppsetningen av «Kristin Lavransdatter» til høsten. Sigvart er en av våre mest folkekjære konsertartister og har for lengst etablert seg som en av Skandinavias største stemmer. 

Musikkinnslag

Line%2074

Sigvart Dagsland og Karoline Krüger

Artister
foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
blob_striper
Karoline Krüger & Sigvart Dagsland er en unik og sjeldent samkjørt duo. De har begge vært pårørende til hverandre, noe som nok har formet ikke bare deres menneskelige sider, men også de kunstneriske. Karoline har de siste årene hatt store roller i musikaler som Chess og Mamma Mia og spiller hovedrollen i musikaloppsetningen av «Kristin Lavransdatter» til høsten. Sigvart er en av våre mest folkekjære konsertartister og har for lengst etablert seg som en av Skandinavias største stemmer. 

Blinde flekker i arbeidet med pårørende: Hvilke holdninger kan være til hinder for godt arbeid?

foto: Natasha Busel
mer_info
blob_striper

Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist
Kriser og alvorlige livsbelastninger kan ramme oss alle. Likevel risikerer enkelte grupper at deres behov overses eller misoppfattes, og støtte uteblir. Kan våre holdninger eller antagelser hindre godt arbeid? Og blir definisjonen av «pårørende» noen ganger for smal?

Blinde flekker i arbeidet med pårørende: Hvilke holdninger kan være til hinder for godt arbeid?

Line%2074

Heidi Wittrup Djup

Psykologspesialist
foto: Natasha Busel
mer_info
blob_striper
Kriser og alvorlige livsbelastninger kan ramme oss alle. Likevel risikerer enkelte grupper at deres behov overses eller misoppfattes, og støtte uteblir. Kan våre holdninger eller antagelser hindre godt arbeid? Og blir definisjonen av «pårørende» noen ganger for smal?

Om å være foreldre til sykt barn

blob_striper

Tone Ueland og Stine Høien

Pårørende mødre
Tone og Stine er begge mødre til barn som er født med store hjelpebehov. De har ulike erfaringer med å få barn som trenger mye bistand, og at hjelpeapparatet må inn i familiens liv. Nå er begge barna døde, og mødrene kommer i studio og deler familienes erfaringer i møte med hjelpere fra ulike instanser.

Om å være foreldre til sykt barn

Line%2074

Tone Ueland og Stine Høien

Pårørende mødre
blob_striper
Tone og Stine er begge mødre til barn som er født med store hjelpebehov. De har ulike erfaringer med å få barn som trenger mye bistand, og at hjelpeapparatet må inn i familiens liv. Nå er begge barna døde, og mødrene kommer i studio og deler familienes erfaringer i møte med hjelpere fra ulike instanser.

Fortellinger om familielivet, rus og recovery

blob_striper

Sari Lindeman

Høyskolelektor, ph.d
Familieterapeut Sari Lindeman har nylig disputert med doktorgradsprosjekt «Stories from family life: living with problematic substance use and recovery in Norway». Hun er opptatt av hvordan fagpersoner på best mulig måte kan støtte familier som lever med de spenninger og paradokser som problematisk rusmiddelbruk eller i recovery av rusmiddelproblemer ofte innebærer.

Fortellinger om familielivet, rus og recovery

Line%2074

Sari Lindeman

Høyskolelektor, ph.d
blob_striper
Familieterapeut Sari Lindeman har nylig disputert med doktorgradsprosjekt «Stories from family life: living with problematic substance use and recovery in Norway». Hun er opptatt av hvordan fagpersoner på best mulig måte kan støtte familier som lever med de spenninger og paradokser som problematisk rusmiddelbruk eller i recovery av rusmiddelproblemer ofte innebærer.

Tittel kommer

blob_striper

Lill Sverresdatter Larsen

Leder av Norsk Sykepleierforbund
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen er utdannet sykepleier, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun ble valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund i 2019.

Tittel kommer

Line%2074

Lill Sverresdatter Larsen

Leder av Norsk Sykepleierforbund
blob_striper
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen er utdannet sykepleier, har master i helsefag og doktorgrad i helsevitenskap. Hun ble valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund i 2019.

Dilemmaer i dialogen mellom helsepersonell og pårørende

blob_striper

Åse Snåre

Avdelingsdirektør for helse og velferd i KS
Åse Snåre har lang erfaring fra helse- og omsorgstjenestene, både i klinisk praksis og som leder på mange ulike nivåer. Arbeidet hennes i KS favner flere tjenesteområder, med fokus på bærekraftige tjenester, rammebetingelser, kvalitetsutvikling og samhandling. Åse og Else samtaler om dilemmaer i dialogen mellom helsepersonell og pårørende.

Dilemmaer i dialogen mellom helsepersonell og pårørende

Line%2074

Åse Snåre

Avdelingsdirektør for helse og velferd i KS
blob_striper
Åse Snåre har lang erfaring fra helse- og omsorgstjenestene, både i klinisk praksis og som leder på mange ulike nivåer. Arbeidet hennes i KS favner flere tjenesteområder, med fokus på bærekraftige tjenester, rammebetingelser, kvalitetsutvikling og samhandling. Åse og Else samtaler om dilemmaer i dialogen mellom helsepersonell og pårørende.

Si unnskyld! Hvordan ivareta pasienter, brukere og pårørende etter en uønsket hendelse

blob_striper

Tonje Houg

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Tonje Houg jobber med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Hun har lang fartstid som byråkrat fra departement og direktorater og som pårørende. Det siste året har hun jobbet med å utvikle nasjonale faglige råd for ivaretakelse av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell etter uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Si unnskyld! Hvordan ivareta pasienter, brukere og pårørende etter en uønsket hendelse

Line%2074

Tonje Houg

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet
blob_striper
Tonje Houg jobber med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Hun har lang fartstid som byråkrat fra departement og direktorater og som pårørende. Det siste året har hun jobbet med å utvikle nasjonale faglige råd for ivaretakelse av pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell etter uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

Avslutningsforedrag

foto: Ida Bjørvik
mer_info
blob_striper

Hedvig Montgomery

Psykolog

Hedvig Montgomery er en av Norges mest anerkjente psykologer og er spesialist innen familie- og parterapi. Hun står bak den internasjonalt bestselgende bokserien «Foreldremagi». I samarbeid med Aftenposten har hun den ukentlige podcasten og A-magasinspalten Foreldrekoden.

Avslutningsforedrag

Line%2074

Hedvig Montgomery

Psykolog
foto: Ida Bjørvik
mer_info
blob_striper

Hedvig Montgomery er en av Norges mest anerkjente psykologer og er spesialist innen familie- og parterapi. Hun står bak den internasjonalt bestselgende bokserien «Foreldremagi». I samarbeid med Aftenposten har hun den ukentlige podcasten og A-magasinspalten Foreldrekoden.

Programmet oppdateres fortløpende

Praktisk info

Pris per person:

Ordinær pris:      Kr 950,-*
Studenter:           Kr 200,-*
Pårørende:          Kr 0,-**

*+ 45 kr i påmeldingsgebyr.
**I takknemlighet gir vi spleisen tilbake: De første 1200 pårørende som melder seg på konferansen, får den gratis.

 

Gjør Pårørendekonferansen til deres egen fagdag:

Med Gathering kan dere arrangere deres egen fagdag med konferansen på storskjerm. Dere får støttemateriell og refleksjonsspørsmål tilsendt, og det beste av alt: Alle kan være med. Kr 9500,- Ønsker du mer informasjon og inspirasjon? Send oss en e-post.

Fram til 30. juni har vi 30% rabatt på alle billetter og gruppeløsninger.
Rabatten er allerede trukket fra.

Meld på flere samlet og få gode rabatter:

Dersom dere ikke ønsker å arrangere fagdag, men delta som avdeling, som en gruppe kolleger e.l., kan dere melde dere på sammen og få gode rabatter. Rabatten genereres automatisk når navnene legges til i påmeldingen. (Rabatten kommer i tillegg til Earlybird-tilbudet.)

5–9 deltagere: 20% rabatt
10–19 deltakere: 25% rabatt
Over 20 deltakere: 30% rabatt

Hvordan koble seg på konferansen:

Alle påmeldte vil motta e-post med link til konferansen én uke i forkant, etterfulgt av en påminnelse et par dager før konferansestart. Ved å klikke på linken i e-posten tilkobles du konferansen som sendes via «Zoom». Linken vil være aktiv i én uke etter konferansen.

I e-posten får du også oppgitt kontaktinfo slik at du kan be om hjelp om nødvendig.

Vårt organisasjonsnummer: 984525354

Tidligere års konferanser

Pil_test

Pårørendekonferansen 2022

Pil_test

Pårørendekonferansen 2021

Pil_test

Pårørendekonferansen 2020

Pil_test

Pårørendekonferansen 2019

Pil_test

Pårørendekonferansen 2018