I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
29. juli 2020

Å være barn av syke foreldre

Omtale%2034%20foreldre
Forfattere: Ellen Katrine Kallander, Bente M. Weimand, Ketil Hanssen-Bauer, Betty Van Roy and Torleif Ruud

Kallanders siste PhD-artikkel viser at barn med syke foreldre kan oppleve situasjonen som positiv eller negativ for livskvaliteten, alt etter konteksten.

Studien viser at mer enn halvparten av barna opplever økt ansvar hjemme som følge av foreldrenes sykdom. En tredjedel av barna rapporterer at de har for mye ansvar.

Det er særlig fire faktorer som ser ut til å ha betydning for barn når foreldrene er syke:

1) Barns selvrapport av gode sosiale ferdigheter har sammenheng med at de rapporterer om mer omsorgsarbeid, mer positive konsekvenser av omsorgen og bedre livskvalitet.

2) Barns selvrapport av mangel på kontroll har sammenheng med at de rapporterer om mer omsorgsarbeid, mer negative konsekvenser av omsorgen og redusert livskvalitet.

3) Den syke forelders rapport om at de har en dårligere fysisk helsetilstand har sammenheng både med at barnet rapporterer om mer omsorgsarbeid og redusert livskvalitet.

4) Barnas negative opplevelse av omsorgsoppgavene har sammenheng med redusert livskvalitet, mens deres positive opplevelse har sammenheng med bedre livskvalitet.

Artikkelen er på engelsk og kan i sin helhet leses her.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut