I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Arkiv for forskning

Her finner du forskningsartikler om ulike pårørendeperspektiv som er publisert på våre siden for mer enn to år siden.

26.11.20
Eldre og deres pårørende: Behovet for sosial støtte og helsehjelp
Mer_pil
Les mer
Eldre og deres pårørende: Behovet for sosial støtte og helsehjelp
19.11.20
Etterlattes erfaring med intensivdagbok når pasienten dør
Mer_pil
Les mer
Etterlattes erfaring med intensivdagbok når pasienten dør
12.11.20
Pårørende og palliative hjemmeboende
Mer_pil
Les mer
Pårørende og palliative hjemmeboende
04.11.20
Forventet dødsfall i hjemmet
Mer_pil
Les mer
Forventet dødsfall i hjemmet
29.10.20
Å være ektefelle når hjerneslag rammer
Mer_pil
Les mer
Å være ektefelle når hjerneslag rammer
12.10.20
Videokommunikasjon på sykehjem
Mer_pil
Les mer
Videokommunikasjon på sykehjem
24.09.20
Å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse
Mer_pil
Les mer
Å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse
17.09.20
Pårørende til pasienter med traumatisk hjerneskade
Mer_pil
Les mer
Pårørende til pasienter med traumatisk hjerneskade
24.08.20
Helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn
Mer_pil
Les mer
Helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn
20.08.20
Å leve med en pårørende diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen
Mer_pil
Les mer
Å leve med en pårørende diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen
05.08.20
Brukererfaringer fra kommunale pårørendeskoler
Mer_pil
Les mer
Brukererfaringer fra kommunale pårørendeskoler
29.07.20
Å være barn av syke foreldre
Mer_pil
Les mer
Å være barn av syke foreldre
14.07.20
Pårørende til pasienter med covid-19 trenger oss
Mer_pil
Les mer
Pårørende til pasienter med covid-19 trenger oss
08.07.20
Hvordan skape god samhandling til personer med utviklingshemming og psykiske lidelser?
Mer_pil
Les mer
Hvordan skape god samhandling til personer med utviklingshemming og psykiske lidelser?
05.07.20
Pårørendes møte med pleiepersonell på sykehjem
Mer_pil
Les mer
Pårørendes møte med pleiepersonell på sykehjem
23.06.20
Psykisk helsevern: Åpen dialog bak lukkede dører
Mer_pil
Les mer
Psykisk helsevern: Åpen dialog bak lukkede dører
16.06.20
Hjerneslag: Når livet blir snudd opp ned
Mer_pil
Les mer
Hjerneslag: Når livet blir snudd opp ned
09.06.20
«Jeg er ikke noe offer for mamma»
Mer_pil
Les mer
«Jeg er ikke noe offer for mamma»
05.05.20
Demens: Fem pårørendes erfaringer over to år
Mer_pil
Les mer
Demens: Fem pårørendes erfaringer over to år
28.04.20
Pårørende til pasienter med KOLS
Mer_pil
Les mer
Pårørende til pasienter med KOLS
21.04.20
Innvandrerfamilier og barn med spesielle behov
Mer_pil
Les mer
Innvandrerfamilier og barn med spesielle behov
14.04.20
Hvordan forstår foreldre barnets psykiske problemer?
Mer_pil
Les mer
Hvordan forstår foreldre barnets psykiske problemer?
07.04.20
Dagsenterets betydning for pårørende av demensrammede
Mer_pil
Les mer
Dagsenterets betydning for pårørende av demensrammede
31.03.20
Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall
Mer_pil
Les mer
Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall
22.01.20
Samarbeidsforståelse i volds- og overgrepssaker
Mer_pil
Les mer
Samarbeidsforståelse i volds- og overgrepssaker
15.01.20
Med- og motspill mellom profesjoner
Mer_pil
Les mer
Med- og motspill mellom profesjoner
03.01.20
Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid
Mer_pil
Les mer
Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid
27.12.19
Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren?
Mer_pil
Les mer
Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren?
20.12.19
Arbeid i hjem til personer med utviklingshemming
Mer_pil
Les mer
Arbeid i hjem til personer med utviklingshemming
20.11.19
Hvordan bygge ned funksjonshemmende barrierer?
Mer_pil
Les mer
Hvordan bygge ned funksjonshemmende barrierer?
13.11.19
Hjemmetjenesten som alliert og rådgiver
Mer_pil
Les mer
Hjemmetjenesten som alliert og rådgiver
06.11.19
Fedres deltagelse i behandling av barn og unge med angstlidelse
Mer_pil
Les mer
Fedres deltagelse i behandling av barn og unge med angstlidelse
23.10.19
Når man blir eldre: Hjemme best?
Mer_pil
Les mer
Når man blir eldre: Hjemme best?
16.10.19
Gir individuell plan bedre koordinering?
Mer_pil
Les mer
Gir individuell plan bedre koordinering?
02.10.19
Uformell tvang overfor utviklingshemmede
Mer_pil
Les mer
Uformell tvang overfor utviklingshemmede
25.09.19
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere ved sykehusavdeling
Mer_pil
Les mer
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere ved sykehusavdeling
18.09.19
Familieperspektiv i psykisk helsevern
Mer_pil
Les mer
Familieperspektiv i psykisk helsevern
29.08.19
Digitalisering kan gi ny kunnskap om kvinnehelse – hvis vi gjør det riktig
Mer_pil
Les mer
Digitalisering kan gi ny kunnskap om kvinnehelse – hvis vi gjør det riktig
12.08.19
Bekymring – ulike sider ved fenomenet
Mer_pil
Les mer
Bekymring – ulike sider ved fenomenet
30.07.19
Dagsenterets betydning for pårørende av personer med demens
Mer_pil
Les mer
Dagsenterets betydning for pårørende av personer med demens
17.07.19
Sykepleieoppfølging etter opphold på norske intensivavdelinger
Mer_pil
Les mer
Sykepleieoppfølging etter opphold på norske intensivavdelinger
09.07.19
Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel
Mer_pil
Les mer
Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel
26.06.19
Pårørende trenger støtte
Mer_pil
Les mer
Pårørende trenger støtte
07.06.19
Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
Mer_pil
Les mer
Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
31.05.19
Fastleger i møte med barn som pårørende
Mer_pil
Les mer
Fastleger i møte med barn som pårørende
23.05.19
Pårørende må ivaretas
Mer_pil
Les mer
Pårørende må ivaretas
16.05.19
Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester
Mer_pil
Les mer
Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester
09.05.19
Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
Mer_pil
Les mer
Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
25.04.19
Pasientsentrert eldreomsorg
Mer_pil
Les mer
Pasientsentrert eldreomsorg
18.04.19
Hospice møter døendes helhetlige behov
Mer_pil
Les mer
Hospice møter døendes helhetlige behov
11.04.19
Identifisering og forståelse av helse- og sosialhjelpsbehov hos eldre voksne med flere kroniske lidelser og deres omsorgspersoner: en scoping-gjennomgang
Mer_pil
Les mer
Identifisering og forståelse av helse- og sosialhjelpsbehov hos eldre voksne med flere kroniske lidelser og deres omsorgspersoner: en scoping-gjennomgang
21.03.19
Barn som pårørende etter selvmordforsøk
Mer_pil
Les mer
Barn som pårørende etter selvmordforsøk
14.03.19
Personsentrert omsorg i praksis
Mer_pil
Les mer
Personsentrert omsorg i praksis
07.03.19
Belastende livsvilkår
Mer_pil
Les mer
Belastende livsvilkår
21.02.19
Livgivende fritimer
Mer_pil
Les mer
Livgivende fritimer
14.02.19
Møter med døende med modig nærvær
Mer_pil
Les mer
Møter med døende med modig nærvær
04.02.19
Samarbeid med de pårørende kan få ned tvangsbruk i psykiatrien
Mer_pil
Les mer
Samarbeid med de pårørende kan få ned tvangsbruk i psykiatrien
29.01.19
Å smi et tillitsforhold
Mer_pil
Les mer
Å smi et tillitsforhold
21.01.19
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «Medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
Mer_pil
Les mer
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «Medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
17.01.19
Vi vokste opp med gærne fedre
Mer_pil
Les mer
Vi vokste opp med gærne fedre
10.01.19
Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør «mer av alt» og er «alene om alt»
Mer_pil
Les mer
Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør «mer av alt» og er «alene om alt»
03.01.19
Belastende livsvilkår: Benchmarks for personalets møte med pårørende i psykiatrien
Mer_pil
Les mer
Belastende livsvilkår: Benchmarks for personalets møte med pårørende i psykiatrien
20.12.18
Mødregrupper
Mer_pil
Les mer
Mødregrupper
11.12.18
«Det er både helt grusomt og godt på samme tid»
Mer_pil
Les mer
«Det er både helt grusomt og godt på samme tid»
04.12.18
Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien
Mer_pil
Les mer
Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien
16.11.18
Forberedende samtaler i norske sykehjem
Mer_pil
Les mer
Forberedende samtaler i norske sykehjem
08.11.18
Involvering av pårørende for å forbedre kvaliteten på behandlingen av kreftpasienter
Mer_pil
Les mer
Involvering av pårørende for å forbedre kvaliteten på behandlingen av kreftpasienter
01.11.18
Selvmordsforebygging: Involvering av pårørende
Mer_pil
Les mer
Selvmordsforebygging: Involvering av pårørende
31.10.18
Pårørende sliter med ensomhet
Mer_pil
Les mer
Pårørende sliter med ensomhet
25.10.18
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
Mer_pil
Les mer
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
11.10.18
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
Mer_pil
Les mer
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
13.09.18
Pårørende må informeres bedre
Mer_pil
Les mer
Pårørende må informeres bedre
06.09.18
Nettilbud for barn og unge med MS-syk forelder
Mer_pil
Les mer
Nettilbud for barn og unge med MS-syk forelder
28.08.18
En helt vanlig kreftpasient?
Mer_pil
Les mer
En helt vanlig kreftpasient?
17.08.18
Når helsepersonell blir pårørende
Mer_pil
Les mer
Når helsepersonell blir pårørende
08.08.18
Downs syndrom: God kommunikasjon fra helsepersonell minsker foreldrenes påkjenning
Mer_pil
Les mer
Downs syndrom: God kommunikasjon fra helsepersonell minsker foreldrenes påkjenning
31.07.18
Kompetanse om palliativ behandling og omsorg for personer med psykisk utviklingshemming
Mer_pil
Les mer
Kompetanse om palliativ behandling og omsorg for personer med psykisk utviklingshemming
06.07.18
Helsepersonells tilnærming til barn av syke foreldre
Mer_pil
Les mer
Helsepersonells tilnærming til barn av syke foreldre
29.06.18
Hvordan kan sykepleiere arbeide for å gi god pårørendeomsorg i hjemmet når pasienten er døende?
Mer_pil
Les mer
Hvordan kan sykepleiere arbeide for å gi god pårørendeomsorg i hjemmet når pasienten er døende?
22.06.18
Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn
Mer_pil
Les mer
Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn
15.06.18
Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg
Mer_pil
Les mer
Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg
04.06.18
Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av KOLS
Mer_pil
Les mer
Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av KOLS
24.05.18
Viktigheten av støttegrupper for pårørende til Alzheimer's pasienter
Mer_pil
Les mer
Viktigheten av støttegrupper for pårørende til Alzheimer's pasienter
25.04.18
Eldre innvandrere og demens
Mer_pil
Les mer
Eldre innvandrere og demens
18.04.18
Samhandling mellom sykepleier og lege er viktig for ernæringstilstanden til sykehjemspasienter
Mer_pil
Les mer
Samhandling mellom sykepleier og lege er viktig for ernæringstilstanden til sykehjemspasienter
11.04.18
Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter
Mer_pil
Les mer
Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter
13.03.18
Reell brukermedvirkning eller bare ord?
Mer_pil
Les mer
Reell brukermedvirkning eller bare ord?
06.03.18
Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende
Mer_pil
Les mer
Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende
27.02.18
Hvordan møte foreldre til et nyfødt, sykt barn
Mer_pil
Les mer
Hvordan møte foreldre til et nyfødt, sykt barn
23.02.18
Alle trenger støtte når mamma eller pappa er syk
Mer_pil
Les mer
Alle trenger støtte når mamma eller pappa er syk
09.02.18
Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp
Mer_pil
Les mer
Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp
02.02.18
Pårørendes opplevelser med livstruende sykdom
Mer_pil
Les mer
Pårørendes opplevelser med livstruende sykdom
18.01.18
Pårørende må tas med på beslutninger
Mer_pil
Les mer
Pårørende må tas med på beslutninger
03.01.18
Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet
Mer_pil
Les mer
Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet
02.01.18
Forskning på demens bør også omfatte pårørende
Mer_pil
Les mer
Forskning på demens bør også omfatte pårørende
11.12.17
Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem
Mer_pil
Les mer
Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem
07.12.17
Pårørende for en rusavhengig, ikke bare noe du snakker om over kaffen!
Mer_pil
Les mer
Pårørende for en rusavhengig, ikke bare noe du snakker om over kaffen!
24.11.17
Pårørende i psykiatrien; fortid, nåtid og fremtid – en oversikt over forskningens historie
Mer_pil
Les mer
Pårørende i psykiatrien; fortid, nåtid og fremtid – en oversikt over forskningens historie
21.11.17
Bedre omsorg for pårørende kan lønne seg for samfunnet
Mer_pil
Les mer
Bedre omsorg for pårørende kan lønne seg for samfunnet
07.11.17
Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser: Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske
Mer_pil
Les mer
Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser: Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske
01.11.17
Barn til kreftsyk: «Da mamma fikk kreft, fikk hele familien kreft.»
Mer_pil
Les mer
Barn til kreftsyk: «Da mamma fikk kreft, fikk hele familien kreft.»
25.10.17
Individuell plan i palliativ fase – ei hjelp til meistring for pårørande
Mer_pil
Les mer
Individuell plan i palliativ fase – ei hjelp til meistring for pårørande
18.10.17
Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge
Mer_pil
Les mer
Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge
28.08.17
Intervensjon for å unngå diabetes type 2 hos familiemedlemmer
Mer_pil
Les mer
Intervensjon for å unngå diabetes type 2 hos familiemedlemmer
21.08.17
I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn
Mer_pil
Les mer
I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn
05.04.17
Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid
Mer_pil
Les mer
Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid
04.04.17
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
Mer_pil
Les mer
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
04.04.17
«På alerten» hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens
Mer_pil
Les mer
«På alerten» hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens
30.03.17
Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens
Mer_pil
Les mer
Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens
30.03.17
Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
Mer_pil
Les mer
Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
30.03.17
Demens i parrelasjoner – Ektefellers perspektiver når partner bor i bo- og omsorgstilbud
Mer_pil
Les mer
Demens i parrelasjoner – Ektefellers perspektiver når partner bor i bo- og omsorgstilbud
30.03.17
Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse
Mer_pil
Les mer
Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse
30.03.17
Pårørende blir ofte selv utslitte og syke
Mer_pil
Les mer
Pårørende blir ofte selv utslitte og syke
30.03.17
Når en nærstående er døende
Mer_pil
Les mer
Når en nærstående er døende
30.03.17
Barneansvarliges rolle
Mer_pil
Les mer
Barneansvarliges rolle
01.01.01
Når frivillige får en reell innvirkning på situasjonen
Mer_pil
Les mer
Når frivillige får en reell innvirkning på situasjonen