I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
09. juni 2020

«Jeg er ikke noe offer for mamma»

Uke%2033%20jente


Forfattere: Kristin Kommisrud, Kerstin Söderström, Lillan Halsaa og Astrid Halsa

Artikkelen «Jeg er ikke noe offer for mamma» beskriver de kompliserte relasjons- og identitetsprosessene hos jenter som står i den doble rollen som pasient og pårørende til foreldre med psykiske vansker, rusproblemer eller begge deler. 

Med bakgrunn i funnene i denne studien, foreslår forskere at hjelpen rigges med utgangspunkt i familien, normalitet og hverdagsliv og tilpasses det enkelte barns behov og den enkelte families utfordringer.

Les mer her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut