I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
12. august 2019

Bekymring – ulike sider ved fenomenet

FORSKNING%20PP%20Bekymring
Forfatter: Rolf Thorsen

En kjærlig bekymring for andre kan være en forutsetning for omsorg. Var det godt det jeg gjorde, kunne jeg ha handlet annerledes, kommer dette til å gå bra.
En slik bekymring er rettet mot noe i fortid, nåtid eller framtid – men bærer også med seg en etikk rettet mot den Tredje; en omsorg for naturen og fremtidige generasjoner.

Dette essayet er et forsøk på å kretse inn ulike sider ved fenomenet bekymring. Tilnærmingen er fenomenologisk og knytter an til en livsfilosofisk tradisjon. Hensikten er ikke å finne definisjoner, men langsomt tilnærme seg fenomenet for om mulig å avdekke nye og andre sider ved det.

Les essayet her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut