I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
10. januar 2019

Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør «mer av alt» og er «alene om alt»

annie-spratt-583430-unsplash
Forfattere: Sandra Jahr Svendsen, Bjørg Th. Landmark og Ellen Karine Grov
 
Hensikten med denne studien var å beskrive sykepleiernes erfaringer med døende pasienter i sykehjem. Forskningsspørsmålene setter søkelys på hva som er nødvendig for optimal behandling, pleie og omsorg ved livets slutt.  Funnene viser at sykepleierne ofte er «alene om alt» siden sykehjemmet har lav bemanning, og medarbeiderne har mangelfull sykepleiefaglig kompetanse.

Les mer om studien her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut