I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
07. april 2020

Dagsenterets betydning for pårørende av demensrammede

Omtale%2031-1
Forfattere: Signe Tretteteig, Solfrid Vatne & Anne Marie Mork Rokstad

Tidligere forskning tyder på at dagsentertilbud for personer med demens har betydning for pårørende med store omsorgsoppgaver. Dagsenteret avlaster omsorgsgiveren og møter den demensrammedes behov for sosialt fellesskap, god ernæring, fysisk aktivitet, struktur og variasjon i hverdagen.

Opphold på dagsenter kan dessuten føre til at pårørende opplever tiden med den demensrammede som bedre og lettere. Dagsentertilbudet gir pårørende mer frihet og tid til å ivareta egne behov, være sosiale, arbeide eller gjøre andre ting uforstyrret.

Forfatterne anbefaler et dagsentrene gir et mer individuelt tilpasset opplegg for pasientene og har fleksible åpningstider, da dette kan gjøre dagsenteret til et enda bedre avlastningstilbud for pårørende, motivere dem som omsorgsgivere, og slik utsette behovet for sykehjemsplass.

Les mer om dette her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut