I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
05. mai 2020

Demens: Fem pårørendes erfaringer over to år

0%20dennis-brendel-gb4KXbOFLlA-unsplash-1
Forfattere: Kirsten Thorsen og Anne Marie Mork Rokstad

Pårørende kan ha varierende opplevelse av kvalitet, individuell tilrettelegging og fleksibilitet i tjenestene til personer med demens og pårørende.

Studien «Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie», utforsker fem pårørendes erfaringer med kommunale tjenester gjennom to år, og viser hvordan pårørendes opplevelser av og behov for helse- og omsorgstjenester kan være ulike.

Behovene kan påvirkes av samspillet i familien, pårørendes egen helse og/eller ved at demenssykdommen forverrer seg.

God støtte og bekreftelse fra helsepersonell, venner og familie er viktige aspekter i omsorgsarbeidet til personer med demens og deres pårørende.

Les mer her.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut