I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
25. april 2018

Eldre innvandrere og demens

jaimin-desai-90301-unsplash
Forfattere: Reidun Ingebretsen, Ragnhild Storstein Spilker og Mette Sagbakken.

Rapporten formidler erfaringer fra delprosjektet «Eldre innvandrere med demens og deres pårørende», som er ett av fem delprosjekter i et treårig forsknings- og fagutviklingsprosjekt om helse- og omsorgstjenester til personer med demens som har innvandrerbakgrunn.

Deltakerne i prosjektet tydeliggjør behovet for kunnskap og kompetanse blant ansatte når det gjelder ulike holdninger til demens, familiens rolle og samarbeid mellom familie og offentlige tjenester.

Les hele rapporten her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut