I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
09. februar 2018

Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp

rawpixel-com-487102-unsplash
Forfatter: Reidun Ingebretsen

Når helsepersonell skal gi god hjelp til eldre med innvandrerbakgrunn, må vi vite mer om hvordan sykdom og plager forstås og uttrykkes. Artikkelen fokuserer på hvordan eldre innvandrere opplever sin situasjon angående psykisk helseproblemer og demens. Det blir avgjørende hvordan hjelpeapparatet gir informasjon og tilrettelegger tilbud for å møte de behov eldre innvandrere og deres familier har for hjelp.

Les hele artikkelen her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut