I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
22. juni 2018

Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn

randy-jacob-358648-unsplash
Forfatter: Lisbet Borge

De fleste etterlatte hadde ikke sett tegn på psykisk sykdom før selvmordet. Selvmordskrisen var knyttet til relasjonelle forhold. Etterlatte som hadde tanker om at det forelå selvmordsfare, opplevde at deres oppfordringer om å søke helsehjelp ikke var nok. Økt kunnskap om selvmord og oppsøkende helsehjelp var blant de tiltak som ble foreslått.

Les mer her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut