I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
18. september 2019

Familieperspektiv i psykisk helsevern

Omtale%2034%20foreldre
Forfattere: Monica Solberg og Geir Berg

Studiens hensikt er å søke etter informantenes oppfatninger av og erfaringer med å delta i parallelle gruppesamlinger i tilfeller der en av foreldrene har en psykisk lidelse.

Foreldrene opplevde at barna følte mer trygghet, og at de forsto at det ikke var deres skyld at mor eller far var psykisk syk. Det sentrale i studien, og som av informantene ble framhevet som viktig, var at gruppesamlingene for foreldre og barn foregikk samtidig på samme sted.

Les mer om studien her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut