I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
16. oktober 2019

Gir individuell plan bedre koordinering?

filip-kominik-IHtVbLRjTZU-unsplash
Forfattere: Lene Chr. Holum & Ruth Toverud

Denne fagartikkelen handler om bruk av individuell plan for unge med langvarige og sammensatte behov for tjenester og behandling.

En kvalitativ studie basert på dybdeintervjuer av brukere og tjenesteytere, samt med pårørende, gir et bilde av hva som hemmer og fremmer bruk av IP i henhold til intensjonene.

Les mer her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut