I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
24. august 2020

Helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn

Omtale%2034%20nurse
Forfattere: Claudine Skaret, Else Lykkeslet og Trude Fløystad Eines

Studien har fått tittelen "Fagkunnskap på godt og vondt - helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn på sykehus, en kvalitativ studie."

Pårørende er tiltenkt en viktig rolle i fremtidens helsetjenester i Norge. Denne studien ser nærmere på helsepersonells erfaringer som pårørende til egne alvorlig syke barn.

Hovedfunnene i studien omhandler rollekonflikten i grensesnittet mellom det å være i en sårbar rolle som pårørende og mamma i en kontekst hvor de til vanlig utøver en yrkesrolle.

Helsepersonell som pårørende til egne alvorlige syke barn anvender egen yrkeskompetanse både bevisst og ubevisst i rollen som mamma.

Rolleavklaring bør løftes frem som tema når helsepersonell skal legge til rette for at pårørende skal mestre en utfordrende livssituasjon når deres barn blir innlagt på sykehus.

Les mer her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut