I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
18. april 2019

Hospice møter døendes helhetlige behov

jr-korpa-724052-unsplash
Forfatter: Ellen Lykke Trier

I Norge er omsorgen for døende inkludert i den eksisterende helsetjenesten. Hospice er designet for behovene til døende og deres familier. I Danmark har arkitekter utviklet modellen for «Det Gode Hospice i Danmark». Hospice skaper gode fysiske rammer for livsutfoldelse og fellesskap for de syke og deres familier, på deres premisser.

Et godt hospicearbeid kjennetegnes ved at den døendes helhetlige behov og lindring av den fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle smerten («total pain») ivaretas på en best mulig måte gjennom tverrfaglig samarbeid. Ikke minst tar hospice familieperspektivet på alvor da døden er en viktig hendelse i familiers liv. 

Les hele artikkelen her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut