I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
14. april 2020

Hvordan forstår foreldre barnets psykiske problemer?

Omtale%2031-2
Forfattere: Anita Skårstad Storhaug og Lena Augusta Ulfseth

Flere foreldre av barn med psykiske problemer opplever at de og barnevernet har ulik forståelse av barna. De opplever også at de får lite anerkjennelse for sin forståelse av barnets problemer og egen innsats for å hjelpe. Flere gir uttrykk for at de kjemper to kamper samtidig: Både for å få det de mener er den beste hjelpen for barnet og for å få anerkjennelse som foreldre.

Denne studien understreker betydningen av at barnevernet anerkjenner behovet for å finne meningsfulle årsaksforklaringer som viktige bidrag til anerkjennelse og mestring for foreldrene.

Les mer her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut