I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
27. desember 2019

Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren?

FORSKNING%20desember%20rus
Forfattere: Guro Huby, Lasse Johnsen, Line Eikenes Langsholdt og Mona Klubben

I denne artikkelen er hovedfokus medvirkning i rus og psykisk helsevern i en norsk kommune med tilhørende spesialisthelsetjenester.
 
Tjenesteutvikling på lokalt plan er selve kjernen i samspillet mellom de ulike arenaene for brukermedvirkning. Kjennskap til hverandre og gjensidig utfyllende kunnskap om lokale forutsetninger for medvirkning, er et sentralt rammeverk for tjenesteutviklingen.

Hovedfokus i denne artikkelen er medvirkning mellom brukere, pårørende og tjenesteytere i rus og psykisk helsevern i en norsk kommune og dens samarbeidende spesialisthelsetjenester.

Les mer her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut