I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
08. juli 2020

Hvordan skape god samhandling til personer med utviklingshemming og psykiske lidelser?

Omtale%2031-2
Forfattere: Inger Johanne Elliott og Carl Christian Bachke

Å yte adekvat hjelp kan være utfordrende. Samhandling kreves på tvers av fagmiljøer og profesjoner særlig for brukertilpasset hjelp.

Artikkelen belyser hvilke erfaringer foreldre til mennesker med dobbeltdiagnosen har med slik samhandling. Studien viser at samhandlingen fremmer åpen dialog mellom tjenesteytere og foreldre, at tjenesteytere møter tjenestemottaker på dennes nivå og at de lytter til foreldrene og viser dem tillit. 

Videre beskriver studien at samhandlingen hemmes når tjenesteytere overvurderer funksjonsnivået til tjenestemottaker og ikke hører eller tror på foreldrene.

Selv om foreldrene gir uttrykk for en bedring i samhandling mellom dem, deres voksne barn og tjenesteytere de senere årene, synes de at tjenestene fremdeles er dårlig koordinerte og vanskelig tilgjengelige. Ifølge foreldrene kan maktbruk og kommunikasjon både fremme og hemme samhandlingen.

Les mer her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut