I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
21. april 2020

Innvandrerfamilier og barn med spesielle behov

Omtale%2031-3
Forfattere: Elena Albertini Früh, Hilde Lidén, Ranghild Gardsjord, Petra Aden og Lisbeth Gravdal Kvarme

Studien har tittelen "Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet".

Innvandrerfamilier til barn med ekstra store hjelpebehov har opplevd at spesialskolen gir bedre oppfølging enn den ordinære skolen. Forskjellige former for avlastning, for eksempel gjennom noen timer med assistent hjemme eller en avlastningsfamilie noen dager per måned, er betydningsfulle tiltak som mange foreldre til barn med store omsorgsbehov etterspør, for å ha nok overskudd i hverdagen slik at de kan være yrkesaktive.

Kvinnene forteller at egen forståelse av barnets behov og av familiesituasjonen totalt sett formes gjennom utstrakt kontakt med helsetjeneste, barnehage og skole. Disse institusjonene er viktige referanserammer i disse familienes liv.

Forskere konkluderer at viktige satsningsområder for å sikre kvinnenes yrkesdeltakelse over tid er tidlig anerkjennelse av foreldrenes behov for utvidet avlastning, god tilgang til tidlig språkopplæring for de som trenger dette, godkjenning av tidligere utdanning og erfaring, arbeidsrettede kurs og stillinger spesielt tilpasset denne foreldregruppen. 

Les mer her.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut